20/10 Cùng ném lửa với Đức Giê-su

20/10/2022 – THỨ NĂM TUẦN 29 TN

Lc 12,49-53

CÙNG NÉM LỬA VỚI ĐỨC GIÊ-SU

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào trái đất, và Thầy những ước mong…

19/10 Trung tín và khôn ngoan

19/10/2022 – THỨ TƯ TUẦN 29 TN

Th. Gio-an Brê-bớp, linh mục, th. I-sa-ác Giô-gơ, linh mục và các bạn tử đạo

Lc 12,39-48

TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

“Vậy thì ai là người quản…

18/10 Sứ điệp bình an

18/10/2022 – THỨ BA TUẦN 29 TN

Th. Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng

Lc 10,1-9

SỨ ĐIỆP BÌNH AN

“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: Bình an cho nhà…

17/10 Của cải ở đâu rồi?

17/10/2022 – THỨ HAI TUẦN 29 TN

Th. I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, giám mục, tử đạo

Lc 12,13-21

CỦA CẢI Ở ĐÂU RỒI?

“Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ…

16/10 Niềm tin và cầu nguyện

16/10/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – C

Lc 18,1-8

NIỀM TIN VÀ CẦU NGUYỆN

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu…

15/10 Tội phạm đến Thánh Thần

15/10/2022 – THỨ BẢY TUẦN 28 TN

Th. Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT

Lc 12,8-12

TỘI PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN

“Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.” (Lc 12,10)…

14/10 Thành tích thật

14/10/2022 – THỨ SÁU TUẦN 28 TN

Th. Ca-lít-tô I, giáo hoàng, tử đạo

Lc 12,1-7

THÀNH TÍCH THẬT

“Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì…

13/10 Hãy viết lại lịch sử

13/10/2022 – THỨ NĂM TUẦN 28 TN

Lc 11,47-54

HÃY VIẾT LẠI LỊCH SỬ

“Khốn cho các người…, các người vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các người…” (Lc 11,47)…

12/10 Cạm bẫy giả hình

12/10/2022 – THỨ TƯ TUẦN 28 TN

Lc 11,42-46

CẠM BẪY GIẢ HÌNH

“Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.” (Lc…

11/10 Bên ngoài và bên trong

11/10/2022 – THỨ BA TUẦN 28 TN

Th. Gio-an XXIII, giáo hoàng

Lc 11,37-41

BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG

Chúa Giê-su nói với ông ấy rằng: “Thật nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa,…

Khách truy cập

Hôm nay:3148
Hôm qua:12395
Tuần này:15543
Tháng này481506
Số Lượt Truy Cập:42754418
Số khách đang Online 356