25/12 Em-ma-nu-en, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta

25/12/2017 - THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GS

Đại lễ Chúa Giáng sinh

Ga 1,1-18

EM-MA-NU-EN, THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.”…

24/12 Sống lời xin vâng

24/12/2017 - CHÚA NHẬT 4 MV – B

Lc 1,26-38

SỐNG LỜI XIN VÂNG

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời…

23/12 Ơn Gọi Từ Thuở Nằm Nôi

23/12/2017 - THỨ BẢY TUẦN 3 MV

Lc 1,57-66

ƠN GỌI TỪ THUỞ NẰM NÔI

Ông Da-ca-ri-a xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” (Lc 1,63)

Suy niệm: Thật là…

22/12 Điều cao cả hơn

22/12/2017 - THỨ SÁU TUẦN 3 MV

Lc 1,46-56

ĐIỀU CAO CẢ HƠN

Bà Ma-ri-a nói: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!…

21/12 Niềm Vui Mẹ Chúa Viếng Thăm

21/12/2017 - THỨ NĂM TUẦN 3 MV

Lc 1,39-45

NIỀM VUI MẸ CHÚA VIẾNG THĂM

“Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43)

Suy niệm: Câu hỏi…

20/12 Bước Nhảy Vọt Trong Đức Tin

20/12/2017 - THỨ TƯ TUẦN 3 MV

Lc 1,26-38

BƯỚC NHẢY VỌT TRONG ĐỨC TIN

“Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” (Lc 1,31)

Suy…

19/12 Xứng danh môn đệ Chúa

19/12/2017 - THỨ BA TUẦN 3 MV

Lc 1,5-25

XỨNG DANH MÔN ĐỆ CHÚA

“Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.” (Lc 1,16)

Suy niệm:…

18/12 Vâng Theo Ý Chúa

18/12/2017 - THỨ HAI TUẦN 3 MV

Mt 1,18-24

VÂNG THEO Ý CHÚA

“Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là…

17/12 Thắp Sáng Niềm Tin Ki-Tô

17/12/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – B

Ga 1,6-8.19-28

THẮP SÁNG NIỀM TIN KI-TÔ

“Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.”…

16/12 Chỉnh Đốn Mọi Sự

16/12/2017 - THỨ BẢY TUẦN 2 MV

Mt 17,10-13

CHỈNH ĐỐN MỌI SỰ

Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy tại sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a…

Khách truy cập

Hôm nay:10695
Hôm qua:13833
Tuần này:62911
Tháng này577281
Số Lượt Truy Cập:47241600
Số khách đang Online 647