05/08 Trả Giá Cho Sự Thật

05/08/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a

Mt 14,1-12

TRẢ GIÁ CHO SỰ THẬT

Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước…

04/08 Vượt qua để biết rõ

04/08/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục

Mt 13,54-58

VƯỢT QUA ĐỂ BIẾT RÕ

“Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không…

03/08 Nhắm tới trận chung kết

03/08/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Mt 13,47-53

NHẮM TỚI TRẬN CHUNG KẾT

“Nước Trời cũng giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển…” (Mt 13,47)

Suy niệm: Giải bóng đá chưa…

02/08 Tiêu Chí Lớn Nhất Để Chọn

02/08/2017 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Th. Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục

Mt 13,44-46

TIÊU CHÍ LỚN NHẤT ĐỂ CHỌN

“Nước Trời giống như chuyện kho báu… người kia tìm được, bán…

01/08 Mặt trận không yên tĩnh

01/08/2017 - THỨ BA TUẦN 17 TN

Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 13,36-43

MẶT TRẬN KHÔNG YÊN TĨNH

“Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian.…

31/07 Là men Tin Mừng

31/07/2017 - THỨ HAI TUẦN 17 TN

Th. I-nha-xi-ô Lôi-ô-la linh mục

Mt 13,31-35

LÀ MEN TIN MỪNG

“Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho…

30/07 Vi viên ngọc quý Giê-su

30/07/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 17 TN – A

Mt 13,44-52

VÌ VIÊN NGỌC QUÝ GIÊ-SU

“Tìm được viên ngọc quý, vị doanh nhân ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua…

29/07 Kiên vững Đức tin

29/07/2017 - THỨ BẢY TUẦN 16 TN

Th. Mác-ta

Ga 11,19-27

KIÊN VỮNG ĐỨC TIN

“Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống.” (Ga 11,27)

Suy niệm: Khi gặp…

28/07 Hy Vọng Của Kẻ Gieo Giống

THỨ SÁU TUẦN 16 TN


Mt 13,18-23


HY VỌNG CỦA KẺ GIEO GIỐNG

“Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả.” (Mt 13,23)

Suy niệm: Ở xứ Palestine thời Chúa…

27/07 Hạnh phúc thời cứu độ

27/07/2017 - THỨ NĂM TUẦN 16 TN

Mt 13,10-17

HẠNH PHÚC THỜI CỨU ĐỘ

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em có phúc vì được nghe.” (Mt 13,16)

Suy…

Khách truy cập

Hôm nay:7634
Hôm qua:15369
Tuần này:62980
Tháng này504815
Số Lượt Truy Cập:44570228
Số khách đang Online 326