26/07 Gia đình nên Thánh

26/07/2017 - THỨ TƯ TUẦN 16 TN

Th. Gio-a-kim và An-na

Mt 13,16-17

GIA ĐÌNH NÊN THÁNH

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc,…

25/07 Được chung phần với Thầy

25/07/2017 - THỨ BA TUẦN 16 TN

Th. Gia-cô-bê, tông đồ Mt 20,20-28

ĐƯỢC CHUNG PHẦN VỚI THẦY

“Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống…

24/07 Ngoại tình niềm tin

24/07/2017 - THỨ HAI TUẦN 16 TN

Th. Sa-bê-li-ô Ma-lup, linh mục

Mt 12,38-42

“NGOẠI TÌNH” NIỀM TIN

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ.” (Mt 12,39)

Suy niệm: Tâm…

23/07 Tin tưởng và phó thác

23/07/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN - A

Mt 13,24-43

TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13,30)

Suy niệm: Anh Marcilio Andrino…

22/07 Hãy khóc

22/07/2017 - THỨ BẢY TUẦN 15 TN

Th. Ma-ri-a Mác-đa-la Ga 20,1-2.11-18

HÃY KHÓC!

“Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ.”…

21/07 Tâm tình giữ luật

21/07/2017 - THỨ SÁU TUẦN 15 TN

Th. Lô-ren-sô Brin-đi-si, linh mục, tiến sĩ HT

Mt 12,1-8

TÂM TÌNH GIỮ LUẬT

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân chứ…

20/07 Ách của Chúa Giê-su

20/07/2017 - THỨ NĂM TUẦN 15 TN

Th. A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo

Mt 11,28-30

ÁCH CỦA CHÚA GIÊ-SU

“Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,30)

Suy niệm: Cái…

19/07 Trở nên người bé mọn

19/07/2017 - THỨ TƯ TUẦN 15 TN

Mt 11,25-27

TRỞ NÊN NGƯỜI BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan…

18/07 Thôi đừng cứng lòng

18/07/2017 - THỨ BA TUẦN 15 TN

Mt 11,20-24

THÔI ĐỪNG CỨNG LÒNG

“Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm…

17/07 Nghịch lý Thập giá

17/07/2017 - THỨ HAI TUẦN 15 TN

Mt 10,34-11,1

NGHỊCH LÝ THẬP GIÁ

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ…

Khách truy cập

Hôm nay:7356
Hôm qua:15369
Tuần này:62702
Tháng này504537
Số Lượt Truy Cập:44569950
Số khách đang Online 281