16/08 Thầy ở giữa họ

16/08/2017 - THỨ TƯ TUẦN 19 TN

Th. Tê-pha-nô Hung-ga-ri

Mt 18,15-20

THẦY Ở GIỮA HỌ

“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”…

15/08 Đức Mẹ Lên Trời

15/08/2017 - THỨ BA TUẦN 19 TN

Đức Mẹ Lên Trời

Lc 1,39-56

ĐỜI TÔI LÀ LỜI CA NGỢI

“Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi.” (Lc 1,47)…

14/08 Lời và Quyền năng

14/08/2017 - THỨ HAI TUẦN 19 TN

Th. Mac-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo

Mt 17,22-27

LỜI VÀ QUYỀN NĂNG

“Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá…

13/08 Niềm Tin Thắng Lo Sợ

13/08/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A

Mt 14,22-33

NIỀM TIN THẮNG LO SỢ

Đức Giê-su bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27).

Suy niệm:…

12/08 Bó tay vì yếu lòng tin

12/08/2017 - THỨ BẢY TUẦN 18 TN

Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu

Mt 17,14-20

BÓ TAY VÌ YẾU LÒNG TIN

“Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải…

11/08 Chọn lựa theo Chúa

11/08/2017 - THỨ SÁU TUẦN 18 TN

Thánh nữ Cla-ra

Mt 16,24-28

CHỌN LỰA THEO CHÚA

“Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc…

10/08 Hy sinh quên mình

10/08/2017 - THỨ NĂM TUẦN 18 TN

Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo

Ga 12,24-26

HY SINH QUÊN MÌNH

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà… chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác.”…

09/08 Ơn cứu độ cho mọi người

09/08/2017 - THỨ TƯ TUẦN 18 TN

Th. Bê-nê-đi-ta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo

Mt 15,21-28

ƠN CỨU ĐỘ CHO MỌI NGƯỜI

“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn…

08/08 Đứng vững trước sóng gió cuộc đời

08/08/2017 - THỨ BA TUẦN 18 TN

Th. Đa-minh, linh mục

Mt 14,22-36

ĐỨNG VỮNG TRƯỚC SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.…

06/08 Vâng Phục Để Được Biến Đổi

06/08/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A

CHÚA HIỂN DUNG

Mt 17,1-9

VÂNG PHỤC ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

“Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” (Mt 17,5)

Suy niệm: Khi Chúa Giê-su…

Khách truy cập

Hôm nay:5246
Hôm qua:8578
Tuần này:25572
Tháng này510615
Số Lượt Truy Cập:45575728
Số khách đang Online 248