08/02 Cần cải hoá tâm hồn

08/02/2017 - THỨ TƯ TUẦN 5 TN

Th. Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-nô

Mc 7,14-23

CẦN CẢI HÓA TÂM HỒN

“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người…

07/02 Thờ kính Chúa tận đáy lòng

07/02/2017 - THỨ BA TUẦN 5 TN

Mc 7,1-13

THỜ KÍNH CHÚA TẬN ĐÁY LÒNG

Chúa Giê-su nói: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm.”…

06/02 Giêsu, ngôi sao của con

06/02/2017 - THỨ HAI TUẦN 5 TN

Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo

Mc 6,53-56

GIÊ-SU, NGÔI SAO CỦA CON

Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào,…

05/02 Thắp sáng niềm tin

05/02/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – A

Mt 5,13-16

THẮP SÁNG NIỀM TIN

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mc 5,14)

Suy niệm: Chúa Giê-su mong mỏi các môn…

04/02 Khao khát Lời Chúa

04/02/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Mc 6,30-34

KHAO KHÁT LỜI CHÚA

“Họ như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mc 6,34)

Suy niệm: Con người không chỉ có nhu cầu…

03/02 Cái chết ngôn sứ

03/02/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Th. Bla-xi-ô, giám mục, tử đạo

Mc 6,14-29

CÁI CHẾT NGÔN SỨ

Vua Hê-rô-đê nói: “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi…

02/02 Dâng con cho Chúa mỗi ngày

02/02/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh

Lc 2,22-40

DÂNG CON CHO CHÚA MỖI NGÀY

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật…

01/02 Đức Tin và phép lạ

01/02/2017 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Mc 6,1-6

ĐỨC TIN VÀ PHÉP LẠ

Chúa Giê-su đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài…

31/01 Với niềm tin mọi việc thay đổi

31/01/2017 - THỨ BA TUẦN 4 TN

Th.Gio-an Bốt-cô, linh mục

Mc 5,21-43

VỚI NIỀM TIN, MỌI SỰ THAY ĐỔI

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình…

30/01 Thánh hoá bản thân

30/01/2017 - THỨ HAI TUẦN 4 TN

MỒNG BA TẾT. Thánh hóa công ăn việc làm

Mt 25,14-30

THÁNH HÓA BẢN THÂN

“Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây…

Khách truy cập

Hôm nay:4283
Hôm qua:13792
Tuần này:61444
Tháng này29007
Số Lượt Truy Cập:42800319
Số khách đang Online 151