25/12 Thiên Chúa họat động trong lịch sử con người

Ngày 25 tháng 12, Lễ Giáng Sinh

Bài đọc: Isa 52:7-10; Heb 1:1-6; Jn 1:1-18.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa họat động trong lịch sử con người.

Nhiều người trong chúng ta dễ dàng…

24/12 Tin Mừng Giáng Sinh là tình yêu Thiên Chúa

Ngày 24 tháng 12 GS, Lễ Nửa Đêm

Bài đọc: Isa 9:1-3, 5-6; Tit 2:11-14; Lk 2:1-14.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tin Mừng Giáng Sinh là tình yêu Thiên Chúa.

- Một cụ già 93…

23/12 Gioan là sứ giả dọn đường cho Thiên Chúa

Ngày 23 tháng 12 MV

Bài đọc: Mal 3:1-4, 23-24; Lk 1:57-66.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Gioan là sứ giả dọn đường cho Thiên Chúa.

Hôm nay là ngày cuối cùng chuẩn bị cho Mùa…

22/12 Nhận biết và cám ơn quà tặng của Thiên Chúa

Ngày 22 tháng 12 MV

Bài đọc: I Sam 1:24-28; Lk 1:46-56.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Nhận biết và cám ơn quà tặng của Thiên Chúa.

Nhận ra hồng ân Thiên Chúa ban cho đã…

21/12 Thiên Chúa viếng thăm Dân Ngài

Ngày 21 tháng 12 MV

Bài đọc: Cant 2:8-14; Lk 1:39-45.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa viếng thăm Dân Ngài.

Cuộc đời con người trên dương thế là những chuỗi ngày kết tụ bằng…

19/12 Hy vọng trong thất vọng

Ngày 19 tháng 12, MV

Bài đọc: Judg 13:2-7, 24-25; Lk 1:5-25.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hy vọng trong thất vọng.

Mùa Vọng là mùa của hy vọng và của những lời hứa được ứng…

18/12 Công chính và tội lỗi

Ngày 18 tháng 12 MV

Bài đọc: Jer 23:5-8; Mt 1:18-24.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Công chính và tội lỗi

Mọi người đều phạm tội. Làm thế nào để con người trở nên công chính…

17/12 Đấng Cứu Thế được sinh ra trong lịch sử

Ngày 17 tháng 12 MV

Bài đọc: Gen 49:2, 8-10; Mt 1:11-17.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đấng Cứu Thế được sinh ra trong lịch sử.

Niềm tin của con người vào Đấng Cứu Thế không…

Khách truy cập

Hôm nay:25909
Hôm qua:21610
Tuần này:25909
Tháng này392103
Số Lượt Truy Cập:35914067
Số khách đang Online 1253