29/01 Hãy thờ cha kính mẹ

29/01/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN – A

MỒNG HAI TẾT. Kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ

Mt 15,1-6

HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính…

28/01 Lời chúc đầu năm của Chúa

28/01/2017 - THỨ BẢY TUẦN 3 TN

MỒNG MỘT TẾT ĐINH DẬU. Cầu bình an năm mới

Mt 6,31-33

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM CỦA CHÚA

“Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn…

27/01 Sự kỳ diệu của hạt giống

27/01/2017 - THỨ SÁU TUẦN 3 TN

Th. An-gê-la Mê-ri-xi, trinh nữ

Mc 4,26-34

SỰ KỲ DIỆU CỦA HẠT GIỐNG

“Đêm hay ngày, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên…” (Mc 4,27)

Suy niệm:…

26/01 Làm chứng chi Tin Mừng

26/01/2017 - THỨ TƯ TUẦN 3 TN

Th. Ti-mô-thêâ và Ti-tô, giám mục Lc 10,1-9

LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG

“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi…

25/01 Gặp gỡ Đức Ki-Tô

25/01/2017 - THỨ TƯ TUẦN 3 TN

Th. Phao-lô Tông đồ trở lại Mc 16,15-18

GẶP GỠ ĐỨC KI-TÔ

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho các loài…

24/01 Sống xứng đáng là con Chúa

24/01/2017 - THỨ BA TUẦN 2 TN

Th. Phan-xi-cô Sa-lê-xi-ô, giám mục

Mc 3,31-35

SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CHÚA

“Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là…

23/01 Cảm nhận Thiên Chúa

23/01/2016 - THỨ HAI TUẦN 3 TN

Mc 3,22-30

CẢM NHẬN THIÊN CHÚA

Các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Chúa Giê-su rằng Người bị quỉ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa vào thế…

22/01 Hãy thắp sáng lên

22/01/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – A

Mt 4,12-23

HÃY THẮP SÁNG LÊN

“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong…

21/01 Bị cho là mất trí

21/01/2017 - THỨ BẢY TUẦN 2 TN

Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo

Mc 3,20-21

BỊ CHO LÀ MẤT TRÍ

“Thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người, vì họ nói rằng…

20/01 Ở với Chúa để được sai đi

20/01/2017 - THỨ SÁU TUẦN 3 TN

Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

Mc 3,13-19

Ở VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐI

Rồi Chúa Giê-su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người…

Khách truy cập

Hôm nay:7519
Hôm qua:13792
Tuần này:64680
Tháng này32243
Số Lượt Truy Cập:42803555
Số khách đang Online 369