22/10 Muốn truyền giáo phải ra đi

22/10/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN - A

Khánh Nhật Truyền Giáo Mt 22,15-21

MUỐN TRUYỀN GIÁO PHẢI RA ĐI

“Những người Pha-ri-sêu... sai các môn đệ của họ cùng đi với những người…

21/10 Làm chứng cho Tin Mừng

21/10/2017 - THỨ BẢY TUẦN 28 TN

Lc 12,8-12

LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước…

20/10 Điều gì đáng sợ nhất?

20/10/2017 - THỨ SÁU TUẦN 28 TN

Lc 12,1-7

ĐIỀU GÌ ĐÁNG SỢ NHẤT?

“Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết thân xác mà sau đó không làm gì được nữa, Thầy sẽ chỉ…

19/10 Khốn cho các người!

19/10/2017 - THỨ NĂM TUẦN 28 TN

Th. Gio-an Brê-bớp, I-sa-ác Giô-gơ, tử đạo

Lc 11,47-54

LỜI RĂN ĐE NGHIÊM KHẮC

“Khốn cho các người!...” (Lc 11,47)

Suy niệm: Chúa Giê-su là mục tử…

18/10 Sống cho công lý và hoà bình

18/10/2017

THỨ TƯ TUẦN 28 TN

Lc 10,1-9

SỐNG CHO CÔNG LÝ HOÀ BÌNH

“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’… Vào bất cứ thành nào… hãy nói: ‘Nước…

17/10 Rửa tay, rửa lòng

17/10/2017 - THỨ BA TUẦN 28 TN

Th. I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, giám mục, tử đạo

Lc 11,37-41

RỬA TAY, RỬA LÒNG

“Bên ngoài chén dĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các người thì…

16/10 Hãy Sám Hối

16/10/2017 - THỨ HAI TUẦN 28 TN

Th. Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, trinh nữ

Lc 11,29-32

HÃY SÁM HỐI

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ nhưng chúng sẽ không được…

15/10 Ưu tiên số một cuộc đời

15/10/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – A

Mt 22,1-14

ƯU TIÊN SỐ MỘT CUỘC ĐỜI

“Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi.” (Mt 22,5)

Suy niệm: Tháng 9/2008…

14/10 Lên tiếng giữa đám đông

14/10/2017

THỨ BẢY TUẦN 27 TN

Lc 11,27-28

LÊN TIẾNG GIỮA ĐÁM ĐÔNG

“Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người…” (Lc 11,27)

Suy…

13/10 Bí Tích, nơi gặp gỡ Chúa Ki-Tô

13/10/2017 - THỨ SÁU TUẦN 27 TN

Lc 11, 15-26

BÍ TÍCH, NƠI GẶP GỠ CHÚA KI-TÔ

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã…

Khách truy cập

Hôm nay:15006
Hôm qua:18031
Tuần này:15006
Tháng này529376
Số Lượt Truy Cập:47193695
Số khách đang Online 289