09/01 Chúa Giê-su chịu phép rửa

09/01/2017 - THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

Chúa Giê-su chịu phép rửa

Mt 3,13-17

LẤY CHI ĐÁP ĐỀN TÌNH CHÚA

“Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến…

08/01 Để mọi người được ơn cứu độ

08/1/2017 - CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – A

Mt 2,1-12

ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ

“Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của…

07/01 Cứ việc làm theo

07/01/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Th. Rây-mun-đô, linh mục

Ga 2,1-11

CỨ VIỆC LÀM THEO

Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ…

06/01 Khiêm hạ để nhận ra Chúa

06/01/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Mc 1,7-11

KHIÊM HẠ ĐỂ NHẬN RA CHÚA

“Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai…

05/01 Người bạn tốt nhất

05/01/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 1,43-51

NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng…

04/01 Những nhịp cầu

04/01/2017 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 1,35-42

NHỮNG NHỊP CẦU

Ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông…

03/01 Danh Thánh Chúa Giê-su

03/01/2017 - THỨ BA TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Danh Thánh Chúa Giê-su

Ga 1,29-34

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

Ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa,…

02/01 Hạnh phúc quanh ta

02/01/2017 - THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Th. Ba-xi-li-ô Cả, giám mục, tiến sĩ HT

Ga 1,19-28

HẠNH PHÚC QUANH TA

“Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không…

01/01 Vui mừng và cảm tạ

01/01/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS

Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa

Lc 2,16-21

VUI MỪNG VÀ CẢM TẠ

“Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.”…

01/01 Vui mừng và cảm tạ

01/01/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS

Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa

Lc 2,16-21

VUI MỪNG VÀ CẢM TẠ

“Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.”…

Khách truy cập

Hôm nay:4057
Hôm qua:13792
Tuần này:61218
Tháng này28781
Số Lượt Truy Cập:42800093
Số khách đang Online 349