30/11 Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng

Lễ Thánh Anrê Tông Đồ (Ngày 30 tháng 11)

Bài đọc: Rom 10:9-18; Mt 4:18-22.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng!

Thánh Anrê Tông Đồ, con…

29/11 Chờ đợi và chuẩn bị cho Ngày Đức Kitô đến

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm C

Bài đọc: Jer 33:14-16; I Thes 3:12-4:2; Lc 21:25-28, 34-36.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chờ đợi và chuẩn bị cho Ngày Đức Kitô đến.

Hôm nay, Giáo Hội…

28/11 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn

Thứ Bảy Tuần 34 TN1.

Bài đọc: Dan 7:15-27; Lk 21:34-36.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn!

Con người cần ý thức cuộc đời là một cuộc giao tranh liên…

26/11 Cám ơn Thiên Chúa

Lễ Tạ Ơn

Bài đọc: Sir 50:22-24; 1 Cor 1:3-9; Lk 17:11-19.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cám ơn Thiên Chúa

Tổ tiên của nước Hoa Kỳ đã để lại cho con cháu một di sản…

25/11 Mọi người phải tùng phục uy quyền của Thiên Chúa

Thứ Tư Tuần 34 TN1, Năm lẻ

Bài đọc: Dan 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28; Lk 21:12-19.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Mọi người phải tùng phục uy quyền của Thiên Chúa.

Nhiều người nghĩ khi nắm…

24/11 Sự sống, tình yêu, và sự đau khổ

Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam

Bài đọc: II Mac 7:1, 20-23, 27b-29; Rom 8:31b-39; Lk 9:23-26.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự sống, tình yêu, và sự đau khổ

Sự sống, tình yêu, và đau khổ…

23/11 Luôn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa

Thứ Hai Tuần 34 TN1, Năm lẻ

Bài đọc: Dan 1:1-6, 8-20; Lk 21:1-4.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Luôn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa.

Nhiều người nghĩ phải có tiền của…

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (22/11/2015)

NHÌN NHẬN & TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ LÀ VUA
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (22/11/2015)
(LỄ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ)
[Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Hơn bao giờ…

Khách truy cập

Hôm nay:6320
Hôm qua:17040
Tuần này:116637
Tháng này482831
Số Lượt Truy Cập:36004795
Số khách đang Online 459