23/09 Tôi Là Mảnh Đất Nào?

23/09/2017 - THỨ BẢY TUẦN 24 TN

Th. Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục

Lc 8,4-15

TÔI LÀ MẢNH ĐẤT NÀO?

“Ai có tai nghe thì nghe.” (Lc 8,8)

Suy niệm: Có câu chuyện quen thuộc…

22/09 Cùng đi với Chúa

22/09/2017 - THỨ SÁU TUẦN 24 TN

Lc 8,1-3

CÙNG ĐI VỚI CHÚA

Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với…

21/09 Kêu gọi người tội lỗi

21/09/2017 - THỨ NĂM TUẦN 24 TN

Th. Mát-thêu, tông đồ

Mt 9,9-13

KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt…

20/09 Đâu Chỉ Là Chuyện Trẻ Con!

20/09/2017 - THỨ TƯ TUẦN 24 TN

Th. An-rê Kim và các bạn tử đạo

Lc 7,31-35

ĐÂU CHỈ LÀ CHUYỆN TRẺ CON!

“Tôi phải ví thế hệ với ai? Họ giống ai? Họ giống…

19/09 Thiên Chúa Xót Thương

19/09/2017 - THỨ BA TUẦN 24 TN

Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo

Lc 7,11-17

THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa.” Rồi Người lại…

18/09 Chúa Cứu Độ Mọi Dân Tộc

18/09/2017


THỨ HAI TUẦN 24 TN


Lc 7,1-10

CHÚA CỨU ĐỘ MỌI DÂN TỘC


“Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.” (Lc 7,6)

Suy…

17/09 Tha thứ thời kỹ thuật số

17/09/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A

Mt 18,21-35

THA THỨ THỜI KỸ THUẬT SỐ

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Chúa Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ…

16/09 Thực hành Lời Chúa

16/09/2017 - THỨ BẢY TUẦN 23 TN

Th. Co-nê-li-ô và th. Xíp-ri-a-nô, tử đạo

Lc 6,43-49

THỰC HÀNH LỜI CHÚA

“Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ mà anh em không làm…

15/09 Chúng Ta Phải Chết Đứng

15/09/2017 - THỨ SÁU TUẦN 23 TN

Đức Mẹ Sầu Bi

Ga 19,25-27

“CHÚNG TA PHẢI CHẾT ĐỨNG”

Đứng gần thập giá Chúa Giê-su có thân mẫu Người. (Ga 19,25)

Suy niệm: Như bao bà…

14/09 Đến Để Cứu Độ!

14/09/2017 - THỨ NĂM TUẦN 23 TN

Suy tôn Thánh Giá, lễ kính

Ga 3,13-17

ĐẾN ĐỂ CỨU ĐỘ!

“Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án…

Khách truy cập

Hôm nay:13631
Hôm qua:18931
Tuần này:32562
Tháng này546932
Số Lượt Truy Cập:47211251
Số khách đang Online 247