10/10 Thiên Chúa quảng đại

10/10/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – B

Mc 10,17-30

THIÊN CHÚA QUẢNG ĐẠI

“Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Mc 10,27b)

Suy niệm: Phúc Âm theo thánh Mác-cô…

08/10 Xatan chia rẽ chính mình

08/10/2021 – THỨ SÁU TUẦN 27 TN

Lc 11,15-26

XA-TAN CHIA RẼ CHÍNH MÌNH?

“Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” (Lc 11,18)

Suy…

07/10 Đức Mẹ Mân Côi

07/10/2021 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN

Đức Mẹ Mân Côi

Lc 1,26-38

MA-RI-A, ĐẤNG BA LẦN PHÚC

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân…

06/10 Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện

 06/10 Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện

Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện.

Thứ Tư tuần 27 thường niên.

"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".

Lời Chúa: Lc 11, 1-4

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi…

06/10 Cầu nguyện với Đức Giê-su

06/10/2021 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN

Th. Bru-nô, linh mục

Lc 11,1-4

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC GIÊ-SU

Khi Đức Giê-su cầu nguyện xong, thì một người trong nhóm môn đệ nói với…

05/10 Chọn phần tốt nhất

05/10/2021 – THỨ BA TUẦN 27 TN

Th. Faustina Kowalska, trinh nữ

Lc 10,38-42

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT

Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện…

04/10 Hãy làm như vậy

04/10/2021 – THỨ HAI TUẦN 27 TN

Th. Phan-xi-cô Át-si-di

Lc 10,25-37

HÃY LÀM NHƯ VẬY

Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức…

03/10 Phúc được đọc kinh Mân Côi

Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

Lc 1,26-38

PHÚC ĐƯỢC ĐỌC KINH MÂN CÔI

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)

Suy niệm: Thánh giáo…

02/10 Người bạn đồng hành tin cẩn

02/10/2021 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Thiên Thần hộ thủ

Mt 18,1-5.10

NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẨN

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé…

Khách truy cập

Hôm nay:7300
Hôm qua:17040
Tuần này:117617
Tháng này483811
Số Lượt Truy Cập:36005775
Số khách đang Online 348