12/12 Sự thật sẽ giải phóng anh em

12/12/2016 - THỨ HAI TUẦN 3 MV

Mt 21,23-27

SỰ THẬT SẼ GIẢI PHÓNG ANH EM

“Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”…

11/12 Tin Ngài là Đấng phải đến

11/12/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – A

Mt 11,2-11

TIN NGÀI LÀ ĐẤNG PHẢI ĐẾN

Các môn đệ ông Gio-an đến hỏi Đức Giê-su rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không,…

10/12 Ông Ê-li-a đã đến

10/12/2016 - THỨ BẢY TUẦN 2 MV

Mt 17,10-13

ÔNG Ê-LI-A ĐÃ ĐẾN

“Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà…

09/12 Vững vàng theo Chúa

09/12/2016 – THỨ SÁU TUẦN 2 MV

Th. Gio-an Đi-đa-cô

Mt 11,16-19

VỮNG VÀNG THEO CHÚA

“Ông Gio-an đến không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến,…

08/12 Sống mùa vọng như Mẹ

08/12/2016 - THỨ NĂM TUẦN 2 MV

Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lc 1,26-38

SỐNG MÙA VỌNG NHƯ MẸ

“Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây…

07/12 Giêsu chốn nương thân

07/12/2016 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MV

Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 11,28-30

GIÊ-SU, CHỐN NƯƠNG THÂN

“Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi…

06/12 Cha không muốn con hư mất

06/12/2016 - THỨ BA TUẦN 2 MV

Th. Ni-cô-la, giám mục

Mt 18,12-14

CHA KHÔNG MUỐN CON HƯ MẤT!

“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ…

05/11 Chúa cất gánh nặng tâm hồn

05/12/2016 - THỨ HAI TUẦN 2 MV

Lc 5,17-26

CHÚA CẤT GÁNH NẶNG TÂM HỒN

“Vậy để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su nói với người…

04/12 Kêu gọi ai sám hối?

04/12/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – A

Mt 3,1-12

KÊU GỌI AI SÁM HỐI?

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 3,2)

Suy niệm: Trong hoang địa,…

03/12 Tin Mừng cho mọi người

03/12/2016 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV

Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục

Mc 16,15-20

TIN MỪNG CHO MỌI NGƯỜI

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho…

Khách truy cập

Hôm nay:7142
Hôm qua:13792
Tuần này:64303
Tháng này31866
Số Lượt Truy Cập:42803178
Số khách đang Online 330