02/12 Đặt niềm tin đúng địa chỉ

02/12/2016 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV

Mt 9,27-31

ĐẶT NIỀM TIN ĐÚNG ĐỊA CHỈ

Đức Giê-su sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào, thì sẽ được như vậy.”…

01/12 Vững mạnh nhờ lời Chúa

01/12/2016 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV

Mt 7,21.24-27

VỮNG MẠNH NHỜ LỜI CHÚA

“Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn…

30/11 Là nhịp cầu của Chúa Kitô

30/11/2016 - THỨ TƯ TUẦN 1 MV

Th. An-rê, tông đồ

Mt 4,18-22

LÀ NHỊP CẦU CỦA CHÚA KI-TÔ

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người…

29/11 Phúc cho người bé mọn

29/11/2016
THỨ BA TUẦN 1 MV
Lc 10,21-24

PHÚC CHO NGƯỜI BÉ MỌN
“Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết…

28/11 Lý luận của lòng tin

28/11/2016 - THỨ HAI TUẦN 1 MV

Mt 8,5-10

LÝ LUẬN CỦA LÒNG TIN

“Tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”…

27/11 Thái độ khôn ngoan: sẵn sàng

27/11/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A

Mt 24,37-44

THÁI ĐỘ KHÔN NGOAN: SẴN SÀNG

“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt…

25/11 Để nước Chúa trị đến

25/11/2016 - THỨ SÁU TUẦN 34 TN

Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo

Lc 21,29-33

ĐỂ NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN

“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên…

24/11 Ra đi làm chứng cho Đức tin

24/11/2016 - THỨ NĂM TUẦN 34 TN

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lc 9,20-26

RA ĐI LÀM CHỨNG ĐỨC TIN

“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng…

Khách truy cập

Hôm nay:8018
Hôm qua:13792
Tuần này:65179
Tháng này32742
Số Lượt Truy Cập:42804054
Số khách đang Online 175