17/01 Trung thành hiệp nhất trong những khác biệt của nhau

Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm C

Bài đọc: Isa 62:1-5; I Cor 12:4-11; Jn 2:1-12.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Trung thành hiệp nhất trong những khác biệt của nhau.

Thiên Chúa tạo dựng mỗi…

16/01 Công hiệu của Lời Chúa

Thứ Bảy Tuần I TN2

Bài đọc: I Sam 9:1-4, 17-19, 10:1a; Mk 2:13-17.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Công hiệu của Lời Chúa

Theo truyền thống Do-Thái, một khi lời nói phát xuất từ miệng…

15/01 Phải lắng nghe, hiểu thấu, và thực hành Lời Chúa

Thứ Sáu Tuần I TN2

Bài đọc: I Sam 8:4-7, 10-22a; Mk 2:1-12.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải lắng nghe, hiểu thấu, và thực hành Lời Chúa.

Thiên Chúa luôn dạy dỗ và hướng dẫn…

13/01 Chúa Giêsu là Thượng-tế nhân-từ và trung-tín

Thứ Tư Tuần I TN2

Bài đọc: I Sam 3:1-10, 19-20; Mk 1:29-39.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúa Giêsu là Thượng-tế nhân-từ và trung-tín.

Tục ngữ Việt Nam có câu: "Có đau mắt mới biết…

11/01 Cùng nhau làm việc

Thứ Hai Tuần 1 TN2

Bài đọc: I Sam 1:1-8; Mk 1:14-20.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cùng nhau làm việc.

Người Việt Nam chúng ta rất thành công khi làm việc một mình; nhưng thường…

10/01 Đức Kitô được tuyển chọn để thi hành sứ vụ

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Năm ABC

Bài đọc: Isa 42:1-4, 6-7; Acts 10:34-38; A: Mt 3:13-17, (B: Mk 1:7-11, C: Lk 3:15-16, 21-22).

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đức Kitô được tuyển…

10/01:Chúa Giêsu chịu phép rửa

MỘT TRANG SỬ MỚI

[CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊ-SU

CHỊU PHÉP RỬA NĂM C (10/01/2016)]

[Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Xét theo một góc nhìn, thì…

09/01 Phải tránh xa tội lỗi

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

Bài đọc: I Jn 5:14-21; Jn 3:22-30.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải tránh xa tội lỗi!

Tội lỗi của con người là lý do tại sao Chúa Giêsu xuống…

08/01 Làm chứng nhân cho Đức Kitô

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

Bài đọc: I Jn 5:5-13; Lk 5:12-16.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Làm chứng nhân cho Đức Kitô.

Để có thể tin một điều là sự thật, con người cần:…

Khách truy cập

Hôm nay:10949
Hôm qua:19277
Tuần này:86427
Tháng này214889
Số Lượt Truy Cập:37511083
Số khách đang Online 295