26/11 Cám ơn Thiên Chúa

Lễ Tạ Ơn

Bài đọc: Sir 50:22-24; 1 Cor 1:3-9; Lk 17:11-19.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cám ơn Thiên Chúa

Tổ tiên của nước Hoa Kỳ đã để lại cho con cháu một di sản…

25/11 Mọi người phải tùng phục uy quyền của Thiên Chúa

Thứ Tư Tuần 34 TN1, Năm lẻ

Bài đọc: Dan 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28; Lk 21:12-19.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Mọi người phải tùng phục uy quyền của Thiên Chúa.

Nhiều người nghĩ khi nắm…

24/11 Sự sống, tình yêu, và sự đau khổ

Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam

Bài đọc: II Mac 7:1, 20-23, 27b-29; Rom 8:31b-39; Lk 9:23-26.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự sống, tình yêu, và sự đau khổ

Sự sống, tình yêu, và đau khổ…

23/11 Luôn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa

Thứ Hai Tuần 34 TN1, Năm lẻ

Bài đọc: Dan 1:1-6, 8-20; Lk 21:1-4.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Luôn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa.

Nhiều người nghĩ phải có tiền của…

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (22/11/2015)

NHÌN NHẬN & TUYÊN XƯNG ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ LÀ VUA
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (22/11/2015)
(LỄ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ)
[Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Hơn bao giờ…

22/11 Đức Kitô là Vua sự thật

Chúa Nhật 34 Thường Niên,

Lễ Chúa Kitô Vua, Năm B

Bài đọc: Dan 7:13-14; Rev 1:5-8; Jn 18:33b-37.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đức Kitô là Vua sự thật.

Con người ao ước được biết…

21/11 Sự sống lại và cuộc sống đời đời

Thứ Bảy Tuần 33 TN1

Bài đọc: I Mac 6:1-13; Lk 20:27-40.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự sống lại và cuộc sống đời đời

Có thể nói câu hỏi: "Có sự sống lại và cuộc…

20/11 Thanh tẩy Đền Thờ

Thứ Sáu Tuần 33 TN1, Năm lẻ

Bài đọc: I Mac 4:36-37, 52-59; Lk 19:45-48.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thanh tẩy Đền Thờ

Những cám dỗ của thế gian và sự bận rộn của cuộc…

Khách truy cập

Hôm nay:13845
Hôm qua:22897
Tuần này:116218
Tháng này36742
Số Lượt Truy Cập:36728763
Số khách đang Online 404