23/11 Những bách hại thầm lặng

23/11/2016 – THỨ TƯ TUẦN 34 TN

Th. Clê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo

Lc 21,12-19

NHỮNG BÁCH HẠI THẦM LẶNG

“Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” (Lc 21,17)…

22/11 Giữ gìn Đền Thờ tâm hồn

22/11/2016 - THỨ BA TUẦN 34 TN

Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo

Lc 21,5-11

GIỮ GÌN ĐỀN THỜ TÂM HỒN

Nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những…

21/11 Đức Mẹ Maria, Mẹ của mọi người

21/11/2016 - THỨ HAI TUẦN 34 TN

Đức Mẹ dâng mình

Mt 12,46-50

ĐỨC MA-RI-A, MẸ CỦA MỌI NGƯỜI

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là…

20/11 Vu Vũ Trụ, Vua của lòng tôi

CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C
Đức Giê-su Ki-tô, Vua Vũ Trụ Lc 23,35-43

VUA VŨ TRỤ, VUA CỦA LÒNG TÔI

Một trong hai kẻ gian phi bị treo trên thập giá thưa với Chúa…

19/11 Ước vọng trường sinh bất tử

19/11/2016 - THỨ BẢY TUẦN 33 TN

Lc 20,27-40

ƯỚC VỌNG TRƯỜNG SINH BẤT TỬ

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là Thiên Chúa của kẻ sống.” (Lc 20,38)

Suy…

18/11 Nhà Thờ là nhà cầu nguyện

18/11/2016 - THỨ SÁU TUẦN 33 TN

Cung hiến đền thờ thánh Phê-rô và Phao-lô

Lc 19,45-48

NHÀ THỜ LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN

“Đã có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện,…

17/11 Hữu danh vô thực

17/11/2016 - THỨ NĂM TUẦN 33 TN

Th. Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri

Lc 19,41-44

HỮU DANH VÔ THỰC

Trông thấy thành Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những…

16/11 Vương quyền Chúa Kitô

16/11/2016 - THỨ TƯ TUẦN 33 TN

Th. Ma-ga-ri-ta Xcốt-len

Lc 19,11-28

VƯƠNG QUYỀN CHÚA KI-TÔ

Đức Giê-su kể thêm một dụ ngôn: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận…

15/11 Tìm lại những gì đã mất

15/11/2016 - THỨ BA TUẦN 33 TN

Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 19,1-10

TÌM LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT

Đức Giê-su nói: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà…

14/11 Xin dủ lòng thương tôi

14/11/2016 - THỨ HAI TUẦN 33 TN

Lc 19,35-43

“XIN DỦ LÒNG THƯƠNG TÔI”

“Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường…. Anh liền kêu lên…

Khách truy cập

Hôm nay:7561
Hôm qua:13792
Tuần này:64722
Tháng này32285
Số Lượt Truy Cập:42803597
Số khách đang Online 351