13/11 Sống trong sự thật

13/11/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – C

Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ga 17,11a-19

SỐNG TRONG SỰ THẬT

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha…

12/11 Kiên trì cầu nguyện

12/11/2016 - THỨ BẢY TUẦN 32 TN

Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo Lc 18,1-8

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày…

11/11 Sẵn sàng cho ngày Chúa đến

11/11/2016 - THỨ SÁU TUẦN 32 TN

Th. Mác-ti-nô, giám mục

Lc 17,26-37

SẴN SÀNG CHO NGÀY CHÚA ĐẾN

Đức Giê-su nói: “Cũng như thời ông No-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì…

10/11 Chúa Giêsu là Nước Thiên Chúa

10/11/2016 - THỨ NĂM TUẦN 32 TN

Th. Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT

Lc 17,20-25

CHÚA GIÊ-SU LÀ NƯỚC THIÊN CHÚA

“Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan…

09/11 Kính trọng nơi Linh Thánh

09/11/2016 - THỨ TƯ TUẦN 32 TN

Cung Hiến Đền Thờ La-tê-ra-nô

Ga 2,13-22

KÍNH TRỌNG NƠI LINH THÁNH

Thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang…

08/11 Bổn phận đấy thôi

08/11/2016 - THỨ BA TUẦN 32 TN

Lc 17,7-10

BỔN PHẬN ĐẤY THÔI!

“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi…

07/11 Bài học giáo dục

07/11/2016 - THỨ HAI TUẦN 32 TN

Lc 17,1-6

BÀI HỌC GIÁO DỤC

“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển,…

06/11 Thiên Chúa của kẻ sống

06/11/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – C

Lc 20,27-38

THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

“Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái…

05/11 Tiền của phục vụ con người

05/11/2016 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN

Lc 16,9-15

TIỀN CỦA PHỤC VỤ CON NGƯỜI

“Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng…

04/11 Ở trong nhà hay ở ngoài nhà?

04/11/16 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN

Th. Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục Lc 16,1-8

Ở TRONG NHÀ VÀ Ở NGOÀI NHÀ

“Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản…

Khách truy cập

Hôm nay:3390
Hôm qua:13792
Tuần này:60551
Tháng này28114
Số Lượt Truy Cập:42799426
Số khách đang Online 162