24/5 Các hoạt động của Thánh Thần

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm ABC

Bài đọc: Acts 2:1-11; I Cor 12:3-7, 12-13; Jn 20:19-23.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Các hoạt động của Thánh Thần.

Thánh Thần là Thiên Chúa…

24/5 Anh em hãy nhận lấy Chúa Thành Thần


“ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN’’

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM B (24/05/2015)

[Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3a-7.12-13); Ga 20,19-23]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Đối với các Ki-tô hữu thì việc…

21/5 Chia rẽ và hiệp nhất

Thứ Năm Tuần VII PS

Bài đọc: Acts 22:30, 23:6-11: Jn 17:20-26.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chia rẽ và hiệp nhất

Hiệp nhất là điều ao ước của con người cho gia đình, cộng đoàn,…

19/5 Nhìn lại công cuộc rao giảng Tin Mừng

Thứ Ba Tuần VII PS

Bài đọc: Acts 20:17-27: Jn 17:1-11.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Nhìn lại công cuộc rao giảng Tin Mừng

Thiên Chúa không ngừng gởi những mục tử tốt lành đến để…

18/5 Ngôn ngữ xử dụng trong việc rao giảng Tin Mừng

Thứ Hai Tuần VII PS

Bài đọc: Acts 19:1-8: Jn 16:29-33.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Ngôn ngữ xử dụng trong việc rao giảng Tin Mừng.

Người rao giảng phải xử dụng ngôn ngữ nào để…

17/5 Chúa Giêsu lên trời.

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

(Chúa Nhật VII Phục Sinh), Năm B

Bài đọc: Acts 1:1-11; Eph 1:17-23; Mk 16:15-20.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúa Giêsu lên trời.

Hai điều chính chúng ta cần tìm…

17/5 Loan báo tin mừng cho người thời nay


LOAN BÁO TIN MỪNG CHO NGƯỜI THỜI NAY!

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM B (17/05/2015)

[Cv 1,1-11; Ep 3,17-23; Mc 16,15-20]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Hội nghị kỳ I.2009 tại Đền Thánh…

Khách truy cập

Hôm nay:8288
Hôm qua:14784
Tuần này:58608
Tháng này436286
Số Lượt Truy Cập:33773703
Số khách đang Online 230