20/07 Thành công vượt thất bại

20/07/2016 - THỨ TƯ TUẦN 16 TN

Th. A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo

Mt 13,1-9

THÀNH CÔNG VƯỢT THẤT BẠI

“Người gieo giống ra đi gieo giống… Có hạt rơi xuống vệ đường… Có hạt…

19/07 Là người thân của Chúa

19/07/2016 - THỨ BA TUẦN 16 TN

Mt 12,46-50

LÀ NGƯỜI THÂN CỦA CHÚA

Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm…

18/07 Dấu lạ trong đời thường

18/07/2016 - THỨ HAI TUẦN 16 TN

Mt 12,38-42

DẤU LẠ TRONG ĐỜI THƯỜNG

Chúa Giê-su nói: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ…

17/07 Như lòng Chúa mong muốn

17/07/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – C

Lc 10,38-42

NHƯ LÒNG CHÚA MONG MUỐN

Chúa Giê-su nói: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng về nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện…

16/07 Giải giới bằng tình yêu

16/07/2016 - THỨ BẢY TUẦN 15 TN

Đức Mẹ Núi Cát-minh

Mt 12,14-21

GIẢI GIỚI BẰNG TÌNH YÊU

…Để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sa-i-a đã nói: “Cây lau bị dập, người không đành bẻ…

15/07 Chỉ cần một tấm lòng

15/07/2016 - THỨ SÁU TUẦN 15 TN

Th. Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 12,1-8

CHỈ CẦN MỘT TẤM LÒNG

“Nếu các ông hiểu ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu…

14/07 Nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa

14/07/2016 - THỨ NĂM TUẦN 15 TN

Th. Ca-mi-lô Len-li, linh mục

Mt 11,28-30

NGHỈ NGƠI BỒI DƯỠNG NƠI CHÚA

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang…

13/07 Trở nên trẻ nhỏ

13/07/2016 - THỨ TƯ TUẦN 15 TN

Th. Hen-ri-cô Mt 11,25-27

TRỞ NÊN BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn…

12/07 Thôi đừng cứng lòng

12/04/16 - THỨ BA TUẦN 15 TN

Mt 11,20-24

THÔI ĐỪNG CỨNG LÒNG!

“Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm…

11/07 Nghịch lý Thập Giá

11/07/2016 - THỨ HAI TUẦN 15 TN

Th. Bê-nê-đi-tô, viện phụ

Mt 10,34-11,1

NGHỊCH LÝ THẬP GIÁ

"Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng…

Khách truy cập

Hôm nay:27390
Hôm qua:23238
Tuần này:50628
Tháng này492384
Số Lượt Truy Cập:41640315
Số khách đang Online 430