27/07 Hạnh phúc thời cứu độ

27/07/2017 - THỨ NĂM TUẦN 16 TN

Mt 13,10-17

HẠNH PHÚC THỜI CỨU ĐỘ

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em có phúc vì được nghe.” (Mt 13,16)

Suy…

26/07 Gia đình nên Thánh

26/07/2017 - THỨ TƯ TUẦN 16 TN

Th. Gio-a-kim và An-na

Mt 13,16-17

GIA ĐÌNH NÊN THÁNH

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc,…

25/07 Được chung phần với Thầy

25/07/2017 - THỨ BA TUẦN 16 TN

Th. Gia-cô-bê, tông đồ Mt 20,20-28

ĐƯỢC CHUNG PHẦN VỚI THẦY

“Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống…

24/07 Ngoại tình niềm tin

24/07/2017 - THỨ HAI TUẦN 16 TN

Th. Sa-bê-li-ô Ma-lup, linh mục

Mt 12,38-42

“NGOẠI TÌNH” NIỀM TIN

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ.” (Mt 12,39)

Suy niệm: Tâm…

23/07 Tin tưởng và phó thác

23/07/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN - A

Mt 13,24-43

TIN TƯỞNG VÀ PHÓ THÁC

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13,30)

Suy niệm: Anh Marcilio Andrino…

22/07 Hãy khóc

22/07/2017 - THỨ BẢY TUẦN 15 TN

Th. Ma-ri-a Mác-đa-la Ga 20,1-2.11-18

HÃY KHÓC!

“Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ.”…

21/07 Tâm tình giữ luật

21/07/2017 - THỨ SÁU TUẦN 15 TN

Th. Lô-ren-sô Brin-đi-si, linh mục, tiến sĩ HT

Mt 12,1-8

TÂM TÌNH GIỮ LUẬT

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân chứ…

20/07 Ách của Chúa Giê-su

20/07/2017 - THỨ NĂM TUẦN 15 TN

Th. A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo

Mt 11,28-30

ÁCH CỦA CHÚA GIÊ-SU

“Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,30)

Suy niệm: Cái…

19/07 Trở nên người bé mọn

19/07/2017 - THỨ TƯ TUẦN 15 TN

Mt 11,25-27

TRỞ NÊN NGƯỜI BÉ MỌN

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan…

18/07 Thôi đừng cứng lòng

18/07/2017 - THỨ BA TUẦN 15 TN

Mt 11,20-24

THÔI ĐỪNG CỨNG LÒNG

“Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm…

Khách truy cập

Hôm nay:10504
Hôm qua:13833
Tuần này:62720
Tháng này577090
Số Lượt Truy Cập:47241409
Số khách đang Online 285