05/9 Cần chú trọng đến những gì là chính yếu

Thứ Bảy Tuần 22 TN1

Bài đọc: Col 1:21-23; Lc 6:1-5.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cần chú trọng đến những gì là chính yếu.

Nhiều người chỉ nhắm một cái lợi trước mắt mà không…

01/9 Đoạn tuyệt với tội lỗi và sống cho Thiên Chúa

Thứ Ba Tuần 22 TN1

Bài đọc: I Thes 5:1-6, 9-11; Lc 4:31-37.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đoạn tuyệt với tội lỗi và sống cho Thiên Chúa.

Tội lỗi là một thực tại giam hãm…

30/8 Đâu là sự thờ phượng Thiên Chúa đích thực

Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm B

Bài đọc: Deut 4:1-2, 6-8; Jas 1:17-18, 21b-22, 27; Mk 7:1-8, 14-15, 21-23.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đâu là sự thờ phượng Thiên Chúa đích thực.

Nhiều người…

Khách truy cập

Hôm nay:10664
Hôm qua:16858
Tuần này:103941
Tháng này470135
Số Lượt Truy Cập:35992099
Số khách đang Online 487