27/4 Con người phải vâng theo Kế Hoạch của Thiên Chúa

Thứ Hai Tuần IV PS

Bài đọc: Acts 11:1-18; Jn 10:1-10.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người phải vâng theo Kế Hoạch của Thiên Chúa.

Có hai giai đọan trong Kế Hoạch Cứu Độ của…

26/4 Tôi chính là mục tử nhân lành

26/4 Tôi chính là mục tử nhân lành


“TÔI CHÍNH LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH”

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B (26/04/2015)

[CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH:

Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ]

[Cv 4,8-12; 1 Ga 3,1-2;…

25/4 Trung thành với sứ vụ rao giảng Tin Mừng

Lễ Thánh Marcô Thánh Sử (Ngày 25 tháng 4)

Bài đọc: 1 Pet 5:5b-14; Mk 16:15-20.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Trung thành với sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

Theo truyền thống, Marcô Thánh Ký…

22/4 Kế hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa

Thứ Tư Tuần III PS

Bài đọc: Acts 8:1-8; Jn 6:35-40.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa

Trong Kế Hoạch Cứu Độ, Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người…

21/4 Người môn đệ họa lại cuộc đời của Thầy mình

Thứ Ba Tuần III PS

Bài đọc: Acts 7:51-8:1; Jn 6:30-35.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Người môn đệ họa lại cuộc đời của Thầy mình.

Trong bữa Tiệc Ly, trước khi từ giã cuộc đời…

20/4 Hãy tin vào Đấng mà Thiên Chúa sai đến

Thứ Hai Tuần III PS

Bài đọc: Acts 6:8-15; Jn 6:22-29.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy tin vào Đấng mà Thiên Chúa sai đến.

Cùng chứng kiến một sự kiện, nhưng mỗi người nhìn dưới…

Khách truy cập

Hôm nay:5776
Hôm qua:12052
Tuần này:5776
Tháng này247979
Số Lượt Truy Cập:33585396
Số khách đang Online 637