20/06 Đừng xét đoán

20/06/2016 - THỨ HAI TUẦN 12 TN

Mt 7,1-5

ĐỪNG XÉT ĐOÁN!

"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán." (Mt 7,1)

Suy niệm: Chuyện Khổng Tử kể rằng thời…

19/06 Câu trả lời đúng

19/06/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – C

Lc 9,18-24

CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG

"...Dân chúng nói Thầy là ai ?" - "Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ bảo là ông Ê-li-a,..."…

18/06 Tín thác vào Cha

18/06/2016 - THỨ BẢY TUẦN 11 TN

Mt 6,24-34

TÍN THÁC VÀO CHÚA

"Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ…

17/06 Của ở đâu, lòng trí ở đó

17/06/2016 - THỨ SÁU TUẦN 11 TN

Mt 6,19-23

CỦA Ở ĐÂU, LÒNG TRÍ Ở ĐÓ

"Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất,... Nhưng hãy tích trữ cho mình những…

16/06 Lời cầu nguyện của Kitô Hữu

16/06/2016 - THỨ NĂM TUẦN 11 TN

Mt 6,7-15

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA KI-TÔ HỮU

"Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời..." (Mt 6,9)

Suy niệm:…

15/06 Phần thưởng lớn nhất

15/06/2016 - THỨ TƯ TUẦN 11 TN

Mt 6,1-6.11-16

PHẦN THƯỞNG LỚN NHẤT

Đức Giê-su nói: "Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh." (Mt 6,4)…

14/06 Trở nên con cái Chúa

14/06/2016
THỨ BA TUẦN 11 TN
Mt 5,43-48
TRỞ NÊN CON CÁI CHÚA

"Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới…

13/06 Sứ Giả lỏng Thương Xót

13/06/2016 - THỨ HAI TUẦN 11 TN

Th. An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ HT

Mt 5,38-42

SỨ GIẢ LÒNG THƯƠNG XÓT

"Còn Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu…

12/06 Xin cho con yêu mến Chúa nhiều

12/06/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – C

Lc 7,36-8,3

XIN CHO CON YÊU CHÚA NHIỀU

"Dầu ô-liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị này thì lấy dầu thơm mà đổ…

11/06 Rao giảng niềm vui tin mừng

11/06/2016 - THỨ BẢY TUẦN 10 TN

Th. Ba-na-ba, tông đồ

Mt 10,6-13

RAO GIẢNG NIỀM VUI TIN MỪNG

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: "Dọc đường hãy rao giảng rằng:…

Khách truy cập

Hôm nay:27093
Hôm qua:23238
Tuần này:50331
Tháng này492087
Số Lượt Truy Cập:41640018
Số khách đang Online 539