14/09 Suy tôn Thánh Giá

14/09/2016 - THỨ TƯ TUẦN 24 TN

Suy tôn Thánh Giá

Ga 3,13-17

KI-TÔ GIÁO VÀ THÁNH GIÁ

“Con Người cũng phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”…

13/09 Trái tim đồng cảm

13/09/2016 - THỨ BA TUẦN 24 TN

Th. Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 7,11-17

TRÁI TIM ĐỒNG CẢM

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!”…

12/09 Lòng tin vững mạnh

12/09/2016 – THỨ HAI TUẦN 24 TN

Thánh Danh Đức Ma-ri-a

Lc 7,1-10

LÒNG TIN VỮNG MẠNH

“Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.”…

11/09 Chiêm ngắm lòng Thương Xót

11/09/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – C

Lc 15,1-32

CHIÊM NGẮM LÒNG THƯƠNG XÓT

Đức Giê-su nói: “Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”…

10/09 Để tâm hồn nên kho tàng tốt

10/09/2016 - THỨ BẢY TUẦN 23 TN

Lc 6,43-49

ĐỂ TÂM HỒN NÊN KHO TÀNG TỐT

“Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra…

09/09 Lời Chúa làm cho mắt sáng

09/09/2016 - THỨ SÁU TUẦN 23 TN

Th. Phê-rô Cla-ve, linh mục

Lc 6,39-42

LỜI CHÚA LÀM CHO MẮT SÁNG

Chúa Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù…

08/09 Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

08/09/2016 - THỨ NĂM TUẦN 23 TN

Sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

Mt 1,1-16.18-23

SINH RA ĐỂ THI HÀNH Ý CHÚA

“Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con…

07/09 Phúc cho anh em là những người nghèo khó

07/09/2016 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 23 TN

Lc 6,20-26

“PHÚC CHO ANH EM…”

“Phúc cho anh em là những người nghèo khó.” (Lc 6,20)

Suy niệm: Chỉ sáu năm sau khi qua…

06/09 Môn đệ người loan tin vui

06/09/2016 - THỨ BA TUẦN 23 TN

Lc 6,12-19

MÔN ĐỆ, NGƯỜI LOAN TIN VUI

Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng,…

05/09 Cốt lõi của niềm tin

05/09/2016 - THỨ HAI TUẦN 23 TN

Lc 6,6-11

CỐT LÕI CỦA NIỀM TIN

Đức Giê-su nói với họ: “Tôi hỏi các ông, ngày sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ, được cứu…

Khách truy cập

Hôm nay:4130
Hôm qua:13792
Tuần này:61291
Tháng này28854
Số Lượt Truy Cập:42800166
Số khách đang Online 386