27/09 Làm lớn là phục vụ

27/09/2021 THỨ HAI TUẦN 26 TN

Th. Vinh-sơn Phao-lô, linh mục

Lc 9,46-50

LÀM LỚN LÀ PHỤC VỤ

“Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người…

26/09 Lánh xa dịp tội

26/09/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – B

Mc 9,38-43.45.47-48

LÁNH XA DỊP TỘI

“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà…

25/09 Đón nhận Thập Giá Chúa trao

25/09/2021 – THỨ BẢY TUẦN 25 TN

Lc 9,43b-45

ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ CHÚA TRAO

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9,44)

Suy niệm: Với các môn đệ, con đường…

23/09 Lay động lòng người

23/09/2021 – THỨ NĂM TUẦN 25 TN

Th. Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục

Lc 9,7-9

LAY ĐỘNG LÒNG NGƯỜI

“Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm…

22/09 Tiếng gọi lên đường

22/09/2021 – THỨ TƯ TUẦN 25 TN

Lc 9,1-6

TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc 9,2)

Suy niệm: Chúa Giê-su sai…

21/09 Được gọi làm tông đồ

21/09/2021 THỨ BẢY TUẦN 25 TN

Th. Mát-thêu, tông đồ

Mt 9,9-13

ĐƯỢC GỌI LÀM TÔNG ĐỒ

“Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mt 9,9)

Suy niệm: Thánh Mát-thêu…

20/09 Trung thành tỏa sáng

20/09/2021 – THỨ HAI TUẦN 25 TN

Th. An-rê Kim Tê-gon và các bạn tử đạo

Lc 8,16-18

TRUNG THÀNH TOẢ SÁNG

“Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới…

19/09 Bài học phục vụ

19/09/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – B

Mc 9,30-37

BÀI HỌC PHỤC VỤ

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc…

18/09 Hạt giống rơi vào bụi gai

18/09/2021 – THỨ BẢY TUẦN 24 TN

Lc 8,4-15

HẠT GIỐNG RƠI VÀO BỤI GAI

“Đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những…

Khách truy cập

Hôm nay:26091
Hôm qua:21610
Tuần này:26091
Tháng này392285
Số Lượt Truy Cập:35914249
Số khách đang Online 533