19/7 VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỤC TỬ

VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỤC TỬ

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B (19/07/2015)

[Gr 23,1­6; Ep 2,13­18; Mc 6,30­34]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Lời Chúa của Phụng Vụ Chúa Nhật XV…

18/7 Thiên Chúa luôn bảo vệ sự sống

Thứ Bảy Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 12:37-42; Mt 12:14-21.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa luôn bảo vệ sự sống.

Một trong những đối nghịch nữa xảy ra khi so sánh…

17/7 Lề Luật làm ra là để bảo vệ sự sống

Thứ Sáu Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 11:10-12:14; Mt 12:1-8.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lề Luật làm ra là để bảo vệ sự sống.

Con người rất dễ bị lạc đường, lý…

16/7 Thiên Chúa muốn giúp con người vượt qua những đau khổ

Thứ Năm Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 3:11-20; Mt 11:28-30.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa muốn giúp con người vượt qua những đau khổ.

Khác với người Hy-lạp và phần đông…

15/7 Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn

Thứ Tư Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 3:1-6, 9-12; Mt 11:25-27.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn.

Từ giữa thế kỷ 18 tới bây giờ,…

14/7 Cơ hội càng nhiều, phán xét càng nặng

Thứ Ba Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 2:1-15; Mt 11:20-24.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cơ hội càng nhiều, phán xét càng nặng.

Có những người chỉ cần cho họ một cơ hội…

13/7 Sợ sự thật làm con người chia rẽ

Thứ Hai Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 1:1-14, 22; Mt 10:34-11:1.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sợ sự thật làm con người chia rẽ.

Trong cuộc đời, đa số ai cũng muốn hơn…

12/7 ƠN GỌI & SỨ MẠNG CỦA KI­TÔ HỮU

12/7 ƠN GỌI & SỨ MẠNG CỦA KI­TÔ HỮU

ƠN GỌI & SỨ MẠNG CỦA KI­TÔ HỮU

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B (15/07/2012)

[Am 7,12­15; Ep 1,3­14; Mc 6,7­13]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Một trong những nét son của Công Đồng…

12/7 Ơn gọi của con người qua Đức Kitô

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm B

Bài đọc: Amo 7:12-15; Eph 1:2-14; Mk 6:7-13.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Ơn gọi của con người qua Đức Kitô.

Con người thiển cận thường cho tất cả…

11/7 Sự thật sẽ toàn thắng

Thứ Bảy Tuần 14 TN1, Năm lẻ

Bài đọc: Gen 49:29-33, 50:15-24; Mt 10:24-33.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự thật sẽ toàn thắng.

Thế gian là bãi chiến trường giữa sự thật và sự gian…

Khách truy cập

Hôm nay:10336
Hôm qua:16858
Tuần này:103613
Tháng này469807
Số Lượt Truy Cập:35991771
Số khách đang Online 268