Con người phải biết ơn tác giả của sự sống

Thứ Hai Tuần 5 TN, Năm B

Bài đọc: Gen 1:1-19; Mk 6:53-56.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người phải biết ơn tác giả của sự sống.

Trong thế giới con người, chúng ta thường…

Đâu là ý nghĩa của cuộc đời

Chúa Nhật V Thường Niên, Năm B

Bài đọc: Job 7:1-4, 6-7; I Cor 9:16-19, 22-23; Mk 1:29-39.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đâu là ý nghĩa của cuộc đời?

Câu hỏi quan trọng nhất và…

Liên hệ giữa mục-tử và đoàn chiên

Thứ Bảy Tuần 4 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 13:15-17, 20-21; Mk 6:30-34.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Liên hệ giữa mục-tử và đoàn chiên

Trong cuộc đời không ai là một hòn đảo để…

Tấm Lòng của Thiên Chúa

TẤM LÒNG CỦA THIÊN CHÚA

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B (08/02/2015)

[G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9, 16-19.22-23; Mc 1, 29-39]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ      

Một trong những bài hát mà…

Con người cần trung thành sống theo sự thật

Thứ Sáu Tuần 4 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 13:1-8; Mk 6:14-29.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người cần trung thành sống theo sự thật.

Đối với những người không có đức tin nơi…

Hy sinh cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng

Thứ Năm Tuần 4 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 12:18-19, 21-24; Mk 6:7-13.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hy sinh cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

Để một người có thể hy sinh chấp…

Phải coi trọng những người trong gia tộc

Thứ Tư Tuần 4 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 12:4-7, 11-15; Mk 6:1-6.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải coi trọng những người trong gia tộc.

Con người hay bị chi phối bởi thành kiến:…

Sức mạnh của đức tin

Thứ Ba Tuần IV Mùa Thường Niên Năm B

Bài đọc: Heb 12:1-4; Mk 5:21-43.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sức mạnh của đức tin

Con người chúng ta rất thực tế: Để chúng ta chú…

Chúa Giêsu vào Đền Thờ để gặp gỡ dân Người

Dâng Con Trong Đền Thờ (Ngày 2 tháng 2)

Bài đọc: Mal 3:1-4; Heb 2:14-18; Lk 2:22-32.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúa Giêsu vào Đền Thờ để gặp gỡ dân Người.

Đền Thờ là dấu…

Vai trò của ngôn sứ

Chúa Nhật IV Thường Niên, Năm B

Bài đọc: Deut 18:15-20; I Cor 7:32-35; Mk 1:21-28.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Vai trò của ngôn sứ

Ngôn sứ hay tiên tri là người nói thay cho…

Khách truy cập

Hôm nay:3527
Hôm qua:12755
Tuần này:3527
Tháng này77460
Số Lượt Truy Cập:32828235
Số khách đang Online 323