Chúng ta phải tin những gì Thiên Chúa nói

Thứ Bảy Tuần 3 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 11:1-2, 8-19; Mk 4:35-41.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúng ta phải tin những gì Thiên Chúa nói.

Tại sao chúng ta tin một điều là…

Người công chính sống bởi đức tin

Thứ Sáu Tuần 3 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 10:32-39; Mk 4:26-34.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Người công chính sống bởi đức tin.

Trong cuộc đời, có những điều xảy ra vượt quá khả…

Chúa Giêsu là trung gian giữa Thiên Chúa và con người

Thứ Năm Tuần 3 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 10:19-25; Mk 4:21-25.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúa Giêsu là trung gian giữa Thiên Chúa và con người.

Làm sao con người có thể tiến…

Sự quí trọng của Đức Khôn Ngoan

Thánh Thomas Aquinas Tiến Sĩ

Bài đọc: Wis 7:7-10; 15-16; Jn 17:11b-19.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự quí trọng của Đức Khôn Ngoan

Nếu một người muốn biết thánh sư Thomas Aquinas khôn ngoan dường…

Thi hành thánh ý Thiên Chúa

Thứ Ba Tuần 3 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 10:1-10; Mk 3:31-35.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thi hành thánh ý Thiên Chúa.

Có một câu truyện dẫn chứng sự quan trọng của việc làm…

Nói Lời Thiên Chúa

 

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B (01/02/2015)

[1 Sm 3,3b-10.19; 1 Cr 1, 6-15.17-20; Ga 1, 35-42]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ      

Trong dân Chúa và cộng đồng con người, thời xưa…

Theo Chúa để làm công việc của Chúa

THEO CHÚA ĐỂ LÀM CÔNG VIỆC CỦA CHÚA

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B (25/01/2015)

[Gn 3,1-5.10; 1 Cr 7,29-31; Mc 1, 14-20]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ      

Nếu Phụng vụ Lời Chúa…

Thời kỳ đã mãn, hãy sám hối và tin vào Tin Mừng

Chúa Nhật III Thường Niên, Năm B

Bài đọc: Jon 3:1-5, 10; I Cor 7:29-31; Mk 1:14-20

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thời kỳ đã mãn, hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

Thời gian…

Tình yêu vô biên của Chúa Giêsu

Thứ Bảy Tuần 2 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 9:2-3, 11-14; Mk 3:20-21.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tình yêu vô biên của Chúa Giêsu

Khi yêu, con người làm những việc bị người khác…

Khách truy cập

Hôm nay:4210
Hôm qua:12755
Tuần này:4210
Tháng này78143
Số Lượt Truy Cập:32828918
Số khách đang Online 431