21/05 Điều kiện đạt tới nước trời

21/05/2016 - THỨ BẢY TUẦN 7 PS

Th. Ki-tô-pho-rô Ma-ga-la-nê

Mc 10,13-16

ĐIỀU KIỆN ĐẠT TỚI NƯỚC TRỜI

"Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được…

20/05 Nên một trong tình yêu

20/05/2016 - THỨ SÁU TUẦN 7 TN

Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục

Mc 10,1-12

NÊN MỘT TRONG TÌNH YÊU

"Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông…

19/05 Trả giá

19/05/2016 - THỨ NĂM TUẦN 7 TN

Mc 9,41-50

TRẢ GIÁ

"Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn…

18/05 Bài học lòng khoan dung

18/05/2016 - THỨ TƯ TUẦN 7 TN

Th. Gio-an I, giáo hoàng, tử đạo

Mc 9,38-40

BÀI HỌC LÒNG KHOAN DUNG

"Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta." (Mc…

17/05 Phục Sinh Ân huệ nhiệm mầu

17/05/2016

THỨ BA TUẦN 7 TN
Mc 9,30-37

PHỤC SINH, ÂN HUỆ NHIỆM MẦU
"Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người và ba ngày sau khi bị giết chết, Người…

16/05 Vũ khí trừ quỷ: Đức Tin và cầu nguyện

16/05/2016 - THỨ HAI TUẦN 7 TN

Mc 9,14-29

VŨ KHÍ TRỪ QUỶ: ĐỨC TIN VÀ CẦU NGUYỆN

Đức Giê-su đã nói với ông ta: "Sao lại nói: Nếu Thầy có thể được? Mọi sự…

15/05 Khao khát Chúa Thánh Thần

15/05/2016 - CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – C

Ga 20,19-23

KHAO KHÁT CHÚA THÁNH THẦN

Nói xong, Đức Giê-su thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh…

14/05 Chúa chọn và sai đi

14/05/2016 - THỨ BẢY TUẦN 7 PS

Th. Mát-thi-a, tông đồ

Ga 15,9-17

CHÚA CHỌN VÀ SAI ĐI

"Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử…

13/05 Yêu mến Thầy

13/05/2016 - THỨ SÁU TUẦN 7 PS

Đức Mẹ Fatima

Ga 21,15-29

YÊU MẾN THẦY

Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: "Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em…

12/05 Để cho thế gian tin

12/05/2016 - THỨ NĂM TUẦN 7 PS

Th. Nê-rê-ô và A-ki-lê-ô, tử đạo

Ga 17,20-26

ĐỂ CHO THẾ GIAN TIN

"Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những…

Khách truy cập

Hôm nay:9897
Hôm qua:23238
Tuần này:33135
Tháng này474891
Số Lượt Truy Cập:41622822
Số khách đang Online 538