Uy quyền của Chúa Giêsu

Thứ Ba Tuần 1 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 2:5-12; Mk 1:21-28.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Uy quyền của Chúa Giêsu

Để có thể thuyết phục người khác, người rao giảng cần có uy…

Cùng nhau làm việc

Thứ Hai Tuần I TN, Năm lẻ

Bài đọc: Heb 1:1-6; Mk 1:14-20.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cùng nhau làm việc.

Người Việt Nam chúng ta rất thành công khi làm việc một mình; nhưng…

Đức Kitô được tuyển chọn để thi hành sứ vụ

Chúa Nhật Lễ Phép Rửa của Chúa Giêsu, Năm B


Bài đọc: Isa 42:1-4, 6-7; Acts 10:34-38; Mk 1:7-11.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đức Kitô được tuyển chọn để thi hành sứ vụ.

Trong sự…

Phải tránh xa tội lỗi

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

Bài đọc: I Jn 5:14-21; Jn 3:22-30.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải tránh xa tội lỗi!

Tội lỗi của con người là lý do tại sao Chúa Giêsu xuống…

Làm chứng nhân cho Đức Kitô

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh


Bài đọc: I Jn 5:5-13; Lk 5:12-16.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Làm chứng nhân cho Đức Kitô.


Để có thể tin một điều là sự thật, con người cần:…

Yêu Chúa là thi hành thánh ý của Ngài

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh

Bài đọc: I Jn 4:19-5:4; Lk 4:14-22.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Yêu Chúa là thi hành thánh ý của Ngài.

Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh vấn đề:…

Tình yêu hòan hảo lọai trừ sự sợ hãi

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh

Bài đọc: I Jn 4:11-18; Mk 6:45-52.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tình yêu hòan hảo lọai trừ sự sợ hãi.

Con người sợ nhiều thứ trong cuộc đời: sợ…

Phải học Lời Chúa để nhận ra sự thật

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh


Bài đọc: I Jn 3:22-4:6; Mt 4:12-17, 23-25.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải học Lời Chúa để nhận ra sự thật!


Chúng ta đang sống trong thế giới vàng…

Chúa Kitô là ánh sáng cho muôn dân

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, Năm ABC

Bài đọc: Isa 60:1-6; Eph 3:2-3, 5-6; Mt 2:1-12.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúa Kitô là ánh sáng cho muôn dân.

Đứng trước cùng một biến cố xảy…

Khách truy cập

Hôm nay:3203
Hôm qua:12755
Tuần này:3203
Tháng này77136
Số Lượt Truy Cập:32827911
Số khách đang Online 408