23/8 Phải biết làm các quyết định khôn ngoan trong cuộc đời

Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm B

Bài đọc: Jos 24:1-2, 15-17; Eph 5:21-32; Jn 6:60-69.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải biết làm các quyết định khôn ngoan trong cuộc đời.

Con người phải thường…

21/8 Mến Chúa, yêu người

Thứ Sáu Tuần 20 TN1, Năm B

Bài đọc: Ruth 1:1, 3-6, 14b-16, 22; Mt 22:34-40.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Mến Chúa, yêu người.

Ngày xưa, khi còn ở Việt-nam, các con dâu rất sợ…

20/8 Trung tín giữ những gì đã thề hứa

Thứ Năm Tuần 20 TN1, Năm B

Bài đọc: Judg 11:29-39a; Mt 22:1-14.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Trung tín giữ những gì đã thề hứa.

Con người ngày nay tìm đủ mọi lý do để…

19/8 Sự khác biệt giữa Vua Trời và vua chúa trần gian

Thứ Tư Tuần 20 TN1, Năm B

Bài đọc: Judg 9:6-15; Mt 20:1-16.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự khác biệt giữa Vua Trời và vua chúa trần gian

Vua chúa trần gian trước khi được…

18/8 Thiên Chúa chọn những kẻ khiêm cung, khó nghèo.

Thứ Ba Tuần 20 TN1, Năm B

Bài đọc: Judg 6:11-24a; Mt 19:23-30.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa chọn những kẻ khiêm cung, khó nghèo.

Tiêu chuẩn chọn lựa của Thiên Chúa khác hẳn…

18/8 Thiên Chúa chọn những kẻ khiêm cung, khó nghèo.

Thứ Ba Tuần 20 TN1, Năm B

Bài đọc: Judg 6:11-24a; Mt 19:23-30.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa chọn những kẻ khiêm cung, khó nghèo.

Tiêu chuẩn chọn lựa của Thiên Chúa khác hẳn…

17/8 Thiên Chúa vẫn trung thành dù con người bội phản

Thứ Hai Tuần 20 TN1, Năm B

Bài đọc: Judg 2:11-19; Mt 19:16-22.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa vẫn trung thành dù con người bội phản.

Đọc lịch sử Do-thái, chúng ta phải ngạc…

16/8 Khao khát được "trường sinh bất tử

Chủ Nhật 20 Thường Niên, Năm B

Bài đọc: Pro 9:1-6; Eph 5:15-20; Jn 6:51-58.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Khao khát được "trường sinh bất tử."

Con người khôn ngoan không bao giờ muốn…

Khách truy cập

Hôm nay:3848
Hôm qua:15374
Tuần này:86770
Tháng này344969
Số Lượt Truy Cập:37641163
Số khách đang Online 432