10/8 Cho đi là nguyên tắc sống của cuộc đời

Lễ Kinh Thánh Laurensô TĐ

Bài đọc: II Cor 9:6-10; Jn 12:24-26.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cho đi là nguyên tắc sống của cuộc đời.

Nhiều người nghĩ muốn giầu có hạnh phúc phải biết…

09/8 Bánh mang lại sự sống thần linh cho con người

Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm B

Bài đọc: I Kgs 19:4-8; Eph 4:30-5:2; Jn 6:41-51.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Bánh mang lại sự sống thần linh cho con người.

Đời sống con người có…

08/8 Rao giảng Tin Mừng để đưa các linh hồn về cho Chúa

Lễ Thánh Tổ Phụ Đaminh (Ngày 8 tháng 8)

Bài đọc: Isa 52:7-10; 2 Tim 4:1-8; Mt 5:13-19.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Rao giảng Tin Mừng để đưa các linh hồn về cho Chúa.

Cuộc…

06/8 Lịch sử làm chứng cho Đức Kitô

Kính Lễ Chúa Biến Hình

Bài đọc: Dan 7:9-10, 13-14; 2 Pet 1:16-19; Mk 9:2-10.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lịch sử làm chứng cho Đức Kitô.

Niềm tin của con người vào Đức Kitô là…

04/8 Tội hoài nghi, kẻ thù của đức tin

Thứ Ba Tuần 18 TN B

Bài đọc: Num 12:1-13; Mt 14:22-36.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tội hoài nghi, kẻ thù của đức tin.

Con người cần phân biệt rõ ràng hai lãnh vực trong…

Khách truy cập

Hôm nay:21096
Hôm qua:18348
Tuần này:21096
Tháng này494868
Số Lượt Truy Cập:38346964
Số khách đang Online 430