21/7 Thi hành thánh ý Thiên Chúa

Thứ Ba Tuần 16 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 14:21-15:1; Mt 12:46-50.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thi hành thánh ý Thiên Chúa.

Có thể nói cuộc đời con người là một mầu nhiệm, vì…

20/7 Đừng thử thách Thiên Chúa

Thứ Hai Tuần 16 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 14:5-18; Mt 10:38-42.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đừng thử thách Thiên Chúa.

Thiên Chúa không mắc nợ gì con người; trái lại, con người mắc…

19/7 Hy vọng trong thất vọng

Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm B

Bài đọc: Jer 23:1-6; Eph 2:13-18; Mk 6:30-34.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hy vọng trong thất vọng

Trong cuộc đời, có những lúc con người cảm thấy lo…

19/7 VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỤC TỬ

VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỤC TỬ

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B (19/07/2015)

[Gr 23,1­6; Ep 2,13­18; Mc 6,30­34]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Lời Chúa của Phụng Vụ Chúa Nhật XV…

18/7 Thiên Chúa luôn bảo vệ sự sống

Thứ Bảy Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 12:37-42; Mt 12:14-21.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa luôn bảo vệ sự sống.

Một trong những đối nghịch nữa xảy ra khi so sánh…

17/7 Lề Luật làm ra là để bảo vệ sự sống

Thứ Sáu Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 11:10-12:14; Mt 12:1-8.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lề Luật làm ra là để bảo vệ sự sống.

Con người rất dễ bị lạc đường, lý…

16/7 Thiên Chúa muốn giúp con người vượt qua những đau khổ

Thứ Năm Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 3:11-20; Mt 11:28-30.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa muốn giúp con người vượt qua những đau khổ.

Khác với người Hy-lạp và phần đông…

15/7 Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn

Thứ Tư Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 3:1-6, 9-12; Mt 11:25-27.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn.

Từ giữa thế kỷ 18 tới bây giờ,…

14/7 Cơ hội càng nhiều, phán xét càng nặng

Thứ Ba Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 2:1-15; Mt 11:20-24.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cơ hội càng nhiều, phán xét càng nặng.

Có những người chỉ cần cho họ một cơ hội…

13/7 Sợ sự thật làm con người chia rẽ

Thứ Hai Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 1:1-14, 22; Mt 10:34-11:1.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sợ sự thật làm con người chia rẽ.

Trong cuộc đời, đa số ai cũng muốn hơn…

Khách truy cập

Hôm nay:21663
Hôm qua:18348
Tuần này:21663
Tháng này495435
Số Lượt Truy Cập:38347531
Số khách đang Online 560