13/7 Sợ sự thật làm con người chia rẽ

Thứ Hai Tuần 15 TN1, Năm B

Bài đọc: Exo 1:1-14, 22; Mt 10:34-11:1.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sợ sự thật làm con người chia rẽ.

Trong cuộc đời, đa số ai cũng muốn hơn…

12/7 ƠN GỌI & SỨ MẠNG CỦA KI­TÔ HỮU

12/7 ƠN GỌI & SỨ MẠNG CỦA KI­TÔ HỮU

ƠN GỌI & SỨ MẠNG CỦA KI­TÔ HỮU

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B (15/07/2012)

[Am 7,12­15; Ep 1,3­14; Mc 6,7­13]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Một trong những nét son của Công Đồng…

12/7 Ơn gọi của con người qua Đức Kitô

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm B

Bài đọc: Amo 7:12-15; Eph 1:2-14; Mk 6:7-13.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Ơn gọi của con người qua Đức Kitô.

Con người thiển cận thường cho tất cả…

11/7 Sự thật sẽ toàn thắng

Thứ Bảy Tuần 14 TN1, Năm lẻ

Bài đọc: Gen 49:29-33, 50:15-24; Mt 10:24-33.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự thật sẽ toàn thắng.

Thế gian là bãi chiến trường giữa sự thật và sự gian…

10/7 Phải trung kiên tới cùng mới được cứu thoát

Thứ Sáu Tuần 14 TN1, Năm B

Bài đọc: Gen 46:1-7, 28-30; Mt 10:16-23.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải trung kiên tới cùng mới được cứu thoát.

Con người sợ gian khổ và thích nhìn…

08/7 Nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa

Thứ Tư Tuần 14 TN1, Năm B

Bài đọc: Gen 41:55-57, 42:5-7, 17-24; Mt 10:1-7.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.

Biến cố 30 tháng tư năm…

07/7 Thiên Chúa kiên trì cứu độ con người

Thứ Ba Tuần 14 TN1, Năm B

Bài đọc: Gen 32:23-33; Mt 9:32-38.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa kiên trì cứu độ con người.

Người Hy-lạp và một số tôn giáo lớn, mặc dù…

06/7 Thiên Chúa quan tâm đến cuộc sống con người

Thứ Hai Tuần 14 TN1, Năm B

Bài đọc: Gen 28:10-22; Mt 9:18-26.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa quan tâm đến cuộc sống con người.

Nhiều người trong chúng ta tự hỏi: Làm sao…

05/7 Nhận ra sứ giả của Thiên Chúa

NHẬN RA SỨ GIẢ CỦA THIÊN CHÚA

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (05/07/2015)

[Ed 2,2­5; 2 Cr 12,7­10; Mc 6,1­6]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Kinh nghiệm đời sống tâm linh cho thấy…

Khách truy cập

Hôm nay:883
Hôm qua:21848
Tuần này:22731
Tháng này496503
Số Lượt Truy Cập:38348599
Số khách đang Online 516