28/09 Lớn nhất để làm gì?

28/09/2020 – THỨ HAI TUẦN 26 TN

Th. Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo

Lc 9,46-50

LỚN NHẤT ĐỂ LÀM GÌ?

Các ông chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất…

27/09 Tự do để thi hành ý Cha

27/09/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A

Mt 21,28-32

TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ý CHA

“Người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm…

26/09 Sao không hỏi Chúa?

26/09/2020 – THỨ BẢY TUẦN 25 TN

Th. Cốt-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo

Lc 9,43b-45

SAO KHÔNG HỎI CHÚA?

Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều…

25/09 Hoán cải cách nghĩ

25/09/2020 – THỨ SÁU TUẦN 25 TN

Lc 9,18-22

HOÁN CẢI CÁCH NGHĨ

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và…

24/09 Chúa vẫn bao dung

24/09/2020 – THỨ NĂM TUẦN 25 TN

Lc 9,7-9

CHÚA VẪN BAO DUNG

“Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi. Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc…

23/09 Thử thách quá đáng

23/09/2020 – THỨ TƯ TUẦN 15 TN

Th. Pi-ô Pi-et-ren-xi-na linh mục

Lc 9,1-6

THỬ THÁCH QUÁ ĐÁNG

HAY VẪN ĐANG QUAN PHÒNG

Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy,…

22/09 Tôi có người anh cả là Giêsu

22/09/2020 – THỨ BA TUẦN 25 TN

Lc 8,19-21

TÔI CÓ NGƯỜI ANH CẢ LÀ GIÊ-SU

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”…

21/09 Chọn tình yêu hay của lễ?

21/09/2020 – THỨ HAI TUẦN 25 TN

Th. Mát-thêu, tông đồ

Mt 9,9-13

CHỌN TÌNH YÊU HAY CỦA LỄ?

Chúa Giê-su nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến…

20/09 Hãy đi vào vườn nho

20/09/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – A

Mt 20,1-16a

HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO!

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,4)

Suy niệm: Thiên Chúa không xử sự…

19/09 Dọn đất để gieo hạt

19/09/2020 – THỨ BẢY TUẦN 24 TN

Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo

Lc 8,4-15

DỌN ĐẤT ĐỂ GIEO HẠT

“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao…

Khách truy cập

Hôm nay:4941
Hôm qua:7950
Tuần này:22392
Tháng này325655
Số Lượt Truy Cập:26522385
Số khách đang Online 635