27/02 Đánh đổi vì Nước Trời

27/02/2020 – THỨ NĂM SAU LỄ TRO

Lc 9,22.25

ĐÁNH ĐỔI VÌ NƯỚC TRỜI

“Được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình nào có lợi gì.” (Lc 9,25)

Suy niệm: Cái…

26/02 Chỉ dành cho Chúa mà thôi

26/02/2020 – THỨ TƯ LỄ TRO

Mt 6,1-6.16-18

CHỈ DÀNH CHO CHÚA MÀ THÔI!

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” (Mt 6,5)

Suy…

25/02 Sống dưới ánh mắt của Chúa

25/02/2020 – THỨ BA TUẦN 7 TN

Mc 9,30-37

SỐNG DƯỚI ÁNH MẮT CỦA CHÚA

Khi về đến nhà, Đức Giê-su hỏi các môn đệ: “Dọc đường, các con đã tranh luận với nhau về…

24/02 Sức mạnh của cầu nguyện

24/02/2020 – THỨ HAI TUẦN 7 TN

Mc 9,14-29

SỨC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN

“Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện…

23/02 Thực hành đạo yêu thương

23/02/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 7 TN-A

Mt 5,38-48

THỰC HÀNH ĐẠO YÊU THƯƠNG

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44)

Suy niệm: Cha Roland…

22/02 Đức tin là ơn ban

22/02/20 -THỨ BẢY TUẦN 6 TN

Lập Tông tòa thánh Phê-rô, Lễ kính

Mt 16,13-19

ĐỨC TIN LÀ ƠN BAN

Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su…

21/02 Làm chứng nhân can đảm

21/02/2020 – THỨ SÁU TUẦN 6 TN

Th. Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 8,34-9,1

LÀM CHỨNG NHÂN CAN ĐẢM

“Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì…

20/02 Thầy là Đấng Ki-Tô

20/02/20 – THỨ NĂM TUẦN 6 TN

Th. Phan-xi-cô và Gia-xin-ta

Mc 8,27-33

THẦY LÀ ĐẤNG KI-TÔ

Chúa Giê-su lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả…

19/02 Tìm lại ánh sáng

19/02/2020 – THỨ TƯ TUẦN 6 TN

Mc 8,22-26

TÌM LẠI ÁNH SÁNG

Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. (Mc 8,25)…

18/02 Ký ức và đức tin

18/02/2020 – THỨ BA TUẦN 6 TN

Mc 8,14-21

KÝ ỨC VÀ ĐỨC TIN

“Anh em không nhớ sao: khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại…

Khách truy cập

Hôm nay: 512

Hôm qua: 7413

Số Lượt Truy Cập: 24187349

Currently are 179 guests and no members online