22/04 Không như một kỷ niệm

22/04/2022 – THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS

Ga 21,1-14

KHÔNG NHƯ MỘT KỶ NIỆM

Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a… Người môn đệ được Đức…

21/04 Cách Chúa gặp ta

21/04/2022 – THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS

Lc 24,35-48

CÁCH CHÚA GẶP TA

“Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và…

20/04 Thêm lửa

20/04/2022 – THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS

Lc 24,13-35

THÊM “LỬA”

Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra…

19/04 Thấy và nhận ra Chúa

19/04/2022 – THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS

Ga 20,11-18

THẤY VÀ NHẬN RA CHÚA

Bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. (Ga 20,14)

Suy niệm:…

18/04 Chứng từ Phục sinh

18/04/2022 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS

Mt 28,8-15

CHỨNG TỪ PHỤC SINH

Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ…

17/04 Từ thấy đến tin

17/04/2022 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C

Mừng Chúa sống lại

Ga 20,1-9

TỪ “THẤY” ĐẾN “TIN”

Ông Si-mon Phê-rô vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che…

16/04 Chúa Giê-su an nghỉ

16/04/2022 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH

CHÚA GIÊ-SU AN NGHỈ

Gần nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai.…

15/04 Nước trời

15/04/2022 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

Ga 18,1-19,42

NƯỚC TRỜI

“Nước tôi không thuộc về thế gian này.” (Ga 18,36)

Suy niệm: Ngang nhiên lập căn cứ…

14/04 Rửa chân để hiệp nhất

14/04/2022 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Thánh lễ Tiệc Ly

Ga 13,1-15

RỬA CHÂN ĐỂ HIỆP NHẤT

“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng…

13/04 Người bán rẻ Thiên Chúa

13/04/2022 – THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Mt 26,14-25

NGƯỜI BÁN RẺ THIÊN CHÚA

Bấy giờ, một trong nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thương tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy…

Khách truy cập

Hôm nay:8123
Hôm qua:21375
Tuần này:108439
Tháng này352707
Số Lượt Truy Cập:35874671
Số khách đang Online 533