Liên hệ giữa mục-tử và đoàn chiên

Thứ Bảy Tuần 4 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 13:15-17, 20-21; Mk 6:30-34.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Liên hệ giữa mục-tử và đoàn chiên

Trong cuộc đời không ai là một hòn đảo để…

Tấm Lòng của Thiên Chúa

TẤM LÒNG CỦA THIÊN CHÚA

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B (08/02/2015)

[G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9, 16-19.22-23; Mc 1, 29-39]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ      

Một trong những bài hát mà…

Con người cần trung thành sống theo sự thật

Thứ Sáu Tuần 4 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 13:1-8; Mk 6:14-29.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người cần trung thành sống theo sự thật.

Đối với những người không có đức tin nơi…

Hy sinh cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng

Thứ Năm Tuần 4 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 12:18-19, 21-24; Mk 6:7-13.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hy sinh cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng.

Để một người có thể hy sinh chấp…

Phải coi trọng những người trong gia tộc

Thứ Tư Tuần 4 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 12:4-7, 11-15; Mk 6:1-6.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải coi trọng những người trong gia tộc.

Con người hay bị chi phối bởi thành kiến:…

Sức mạnh của đức tin

Thứ Ba Tuần IV Mùa Thường Niên Năm B

Bài đọc: Heb 12:1-4; Mk 5:21-43.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sức mạnh của đức tin

Con người chúng ta rất thực tế: Để chúng ta chú…

Chúa Giêsu vào Đền Thờ để gặp gỡ dân Người

Dâng Con Trong Đền Thờ (Ngày 2 tháng 2)

Bài đọc: Mal 3:1-4; Heb 2:14-18; Lk 2:22-32.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúa Giêsu vào Đền Thờ để gặp gỡ dân Người.

Đền Thờ là dấu…

Vai trò của ngôn sứ

Chúa Nhật IV Thường Niên, Năm B

Bài đọc: Deut 18:15-20; I Cor 7:32-35; Mk 1:21-28.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Vai trò của ngôn sứ

Ngôn sứ hay tiên tri là người nói thay cho…

Chúng ta phải tin những gì Thiên Chúa nói

Thứ Bảy Tuần 3 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 11:1-2, 8-19; Mk 4:35-41.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúng ta phải tin những gì Thiên Chúa nói.

Tại sao chúng ta tin một điều là…

Người công chính sống bởi đức tin

Thứ Sáu Tuần 3 TN, Năm B

Bài đọc: Heb 10:32-39; Mk 4:26-34.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Người công chính sống bởi đức tin.

Trong cuộc đời, có những điều xảy ra vượt quá khả…

Khách truy cập

Hôm nay:13565
Hôm qua:18931
Tuần này:32496
Tháng này546866
Số Lượt Truy Cập:47211185
Số khách đang Online 360