12/04 Nỗi đau bị phản bội

12/04/2022 – THỨ BA TUẦN THÁNH

Ga 13,21-33.36-38

NỖI ĐAU BỊ PHẢN BỘI

Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong…

11/04 Tình yêu phung phí

11/04/2022 – THỨ HAI TUẦN THÁNH

Ga 12,1-11

TÌNH YÊU ‘PHUNG PHÍ’

Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau.…

10/04 Hiển linh trên Thập giá

10/04/2022 – CHÚA NHẬT LỄ LÁ – C

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

Lc 22,14-23,56

HIỂN LINH TRÊN THẬP GIÁ

Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng…

09/04 Chết thay cho toàn dân

09/04/2022 – THỨ BẢY TUẦN 5 MC

Ga 11,45-57

CHẾT THAY CHO TOÀN DÂN

Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, là thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì…

08/04 Chay lòng thù hận

08/04/2022 – THỨ SÁU TUẦN 5 MC

Ga 10,31-42

CHAY LÒNG THÙ HẬN

“Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các…

07/04 Giữ lời sẽ muôn đời không chết

07/04/2022 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC

Ga 8,51-59

GIỮ LỜI MUÔN ĐỜI KHÔNG CHẾT

“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”…

06/04 Đừng cứng lòng

06/04/2022 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 MC

Ga 8,31-42

ĐỪNG CỨNG LÒNG

Đức Giê-su nói với người Do Thái: “Các ông lại tìm giết tôi, người đã nói cho các ông sự thật…

05/04 Được dương cao

05/04/2022 – THỨ BA TUẦN 5 MC

Ga 8,21-30

ĐƯỢC GIƯƠNG CAO

Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu.” (Ga 8,28)…

04/04 Luồng sinh khí mới

04/04/2022 – THỨ HAI TUẦN 5 MC

Th. I-xi-đo-rô, giám mục, tiến sĩ HT

Ga 8,12-20

LUỒNG SINH KHÍ MỚI

Đức Giê-su nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải…

03/04 Chúa mở ra con đường sống

03/04/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC – C

Ga 8,1-11

CHÚA MỞ RA CON ĐƯỜNG SỐNG

“Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”…

Khách truy cập

Hôm nay:6852
Hôm qua:21375
Tuần này:107168
Tháng này351436
Số Lượt Truy Cập:35873400
Số khách đang Online 344