07/02 Vạch mặt chỉ tên điều xấu

07/02/20 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Mc 6,14-29

VẠCH MẶT CHỈ TÊN ĐIỀU XẤU

Vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện nên sợ ông, và còn che chở…

06/02 Chúng ta đượ sai đi

06/02/2020 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo

Mc 6,7-13

CHÚNG TA ĐƯỢC SAI ĐI

Khi ấy Đức Giê-su gọi nhóm Mười Hai lại và bắt…

05/02 Một chuyến về quê

05/02/2020 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Th. A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo

Mc 6,1-6

MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ

“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và là anh em…

04/02 Hai cái đụng chạm

04/02/2020 – THỨ BA TUẦN 4 TN

Mc 5,21-43

HAI CÁI ĐỤNG CHẠM

“Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” (Mc 5,28)

Suy niệm: Cái đụng…

03/02 Giá trị một mạng người

03/02/20 – THỨ HAI TUẦN 4 TN

Th. An-ga-ri-ô, giám mục

Mc 5,1-20

GIÁ TRỊ MỘT MẠNG NGƯỜI

Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra và thấy kẻ trước đây bị quỉ ám…

02/02 Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 2, 22-32)

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như…

01/02 Bạn đã đánh thức Chúa chưa?

01/02/2020 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN

Mc 4,35-41

BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA?

Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi…

31/01 Chúa Giêsu là dụ ngôn

31/01/2020 – THỨ SÁU TUẦN 3 TN

Th. Gio-an Bốt-cô, linh mục

Mc 4,26-34

CHÚA GIÊ-SU LÀ DỤ NGÔN

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức…

30/01 Là ánh sáng cho đời

30/01/2020 – THỨ NĂM TUẦN 3 TN

Mc 4,21-25

LÀ ÁNH SÁNG CHO ĐỜI

“Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên…

29/01 Có hạt sinh một trăm

29/02/2020 – THỨ TƯ TUẦN 3 TN

Mc 4,1-20

CÓ HẠT SINH MỘT TRĂM!

“Người gieo giống ra đi gieo giống…” (Mc 4,3)

Suy niệm: Thiên Chúa gieo Lời của Ngài vào mọi thứ đất.…

Khách truy cập

Hôm nay: 377

Hôm qua: 7413

Số Lượt Truy Cập: 24187214

Currently are 84 guests and no members online