02/04 Đón nhận và tôn trọng

02/04/2022 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

Th. Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu

Ga 7,40-53

ĐÓN NHẬN VÀ TÔN TRỌNG

Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên…

01/04 Căn tính Ki-tô

01/04/2022 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

Ga 7,1-2.10.25-30

CĂN TÍNH KI-TÔ

“Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết…

31/03 Là lời chứng thuyết phục

31/03/2022 – THỨ NĂM TUẦN 4 MC

Ga 5,31-47

LÀ LỜI CHỨNG THUYẾT PHỤC

“Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông…

30/03 Tương quan để hiệp thông

30/03/2022 – THỨ TƯ TUẦN 4 MC

Ga 5,17-30

TƯƠNG QUAN ĐỂ HIỆP THÔNG

“Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Người Con cũng ban…

29/03 Coi chừng chai lì trong tôi

29/03/2022 – THỨ BA TUẦN 4 MC

Ga 5,1-3a.5-16

COI CHỪNG CHAI LÌ TRONG TỘI

Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước gọi là Bết-da-tha… Ở đó có một người đau ốm…

28/03 Vì yêu vì tin

28/03/2022 – THỨ HAI TUẦN 4 MC

Ga 4,43-54

VÌ YÊU – VÌ TIN

“Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” (Ga 4,49)

Suy niệm: Chúa Giê-su trở lại Ca-na,…

27/03 Người cha nhân hậu

27/03/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – C

Lc 15,1-3.11-32

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

“Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã…

26/03 Như thể là cầu nguyện

26/03/2022 – THỨ BẢY TUẦN 3 MC

Lc 18,9-14

NHƯ THẾ LÀ CẦU NGUYỆN

Chúa Giê-su kể dụ ngôn sau đây: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn…

25/03 Là cộng tác viên của Chúa

25/03/2022 – THỨ SÁU TUẦN 3 MC

Lễ Truyền Tin

Lc 1,26-38

LÀ CỘNG TÁC VIÊN CỦA CHÚA

Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh…

24/03 Cuộc chiến trường kỳ

24/03/2022 THỨ NĂM TUẦN 3 MC

Lc 11,14-23

CUỘC CHIẾN TRƯỜNG KỲ

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cũng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11,23)

Suy…

Khách truy cập

Hôm nay:7830
Hôm qua:21375
Tuần này:108146
Tháng này352414
Số Lượt Truy Cập:35874378
Số khách đang Online 685