27/01 Âm thầm và bé nhỏ

27/01/2023 – THỨ SÁU TUẦN 3 TN

Th. An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ

Mc 4,26-34

ÂM THẦM VÀ BÉ NHỎ

“Nước Thiên Chúa giống như một người vãi hạt giống xuống đất… giống như hạt cải…”…

26/01 Sống nghèo trong sứ vụ

26/01/2023 – THỨ NĂM TUẦN 3 TN

Th. Ti-mô-thê và Ti-tô, giám mục

Lc 10,1-9

SỐNG NGHÈO TRONG SỨ VỤ

“Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.” (Lc 10,4)

Suy niệm: Sau…

25/01 Lòng tin, khởi đầu của đời sống chứng tá

25/01/2023 – THỨ TƯ TUẦN 3 TN

Thánh Phao-lô tông đồ trở lại

Mc 16,15-18

LÒNG TIN, KHỞI ĐẦU CỦA ĐỜI SỐNG CHỨNG TÁ

“Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có…

24/01 Đừng khôn hơn chủ

24/01/2023 – THỨ BA TUẦN 3 TN

Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mồng Ba Tết. Thánh hoá công ăn việc làm.

Mt 25,14-30

ĐỪNG KHÔN HƠN CHỦ

“Người kia sắp đi xa,…

23/01 Hãy thờ cha kính mẹ

THỨ HAI TUẦN 3 TN
Mồng Hai Tết Quý Mão. Kinh nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ
Mt 15,1-6

 

HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15,4)…

22/01 Lời chúc đầu năm cua Chúa

22/01/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN

Mồng Một Tết. Cầu bình an cho năm mới.

Mt 6,25-34

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM CỦA CHÚA

“Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì,…

20/01 Là tông đồ của Thầy Giê-su

20/01/2023 – THỨ SÁU TUẦN 2 TN

Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

Mc 3,13-19

LÀ TÔNG ĐỒ CỦA THẦY GIÊ-SU

Bấy giờ Đức Giê-su gọi lại với Người những kẻ mà Người muốn chọn.…

19/01 Hiệp thông trong dân Chúa

19/01/2023 – THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Mc 3,7-12

HIỆP THÔNG TRONG DÂN CHÚA

Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê,… người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm.…

18/01 Ngày Sabát làm điều lành

18/01/2023 – THỨ TƯ TUẦN 2 TN

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất

Mc 3,1-6

NGÀY SA-BÁT, LÀM ĐIỀU LÀNH

Đức Giê-su bảo người bị bại tay: “Anh chỗi dậy,…

17/01 Chu toàn lề luật

17/01/2023 – THỨ BA TUẦN 2 TN

Th. An-tôn, viện phụ

Mc 2,23-28

CHU TOÀN LỀ LUẬT

Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê- su: “Ông coi, ngày sa- bát mà họ làm gì kia?…

Khách truy cập

Hôm nay:27126
Hôm qua:23238
Tuần này:50364
Tháng này492120
Số Lượt Truy Cập:41640051
Số khách đang Online 576