02/02 Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 2, 22-32)

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như…

01/02 Bạn đã đánh thức Chúa chưa?

01/02/2020 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN

Mc 4,35-41

BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA?

Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi…

31/01 Chúa Giêsu là dụ ngôn

31/01/2020 – THỨ SÁU TUẦN 3 TN

Th. Gio-an Bốt-cô, linh mục

Mc 4,26-34

CHÚA GIÊ-SU LÀ DỤ NGÔN

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức…

30/01 Là ánh sáng cho đời

30/01/2020 – THỨ NĂM TUẦN 3 TN

Mc 4,21-25

LÀ ÁNH SÁNG CHO ĐỜI

“Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên…

29/01 Có hạt sinh một trăm

29/02/2020 – THỨ TƯ TUẦN 3 TN

Mc 4,1-20

CÓ HẠT SINH MỘT TRĂM!

“Người gieo giống ra đi gieo giống…” (Mc 4,3)

Suy niệm: Thiên Chúa gieo Lời của Ngài vào mọi thứ đất.…

28/01 Gia đình được quy tụ

28/01/2020 – THỨ BA TUẦN 3 TN

Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ HT

Mc 3,31-35

GIA ĐÌNH ĐƯỢC QUI TỤ

“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” (Mc 3,34)

Suy…

27/01 Người tôi trung của Chúa

27/01/2020 – THỨ HAI TUẦN 3 TN

Mồng Ba Tết – Thánh hóa công ăn việc làm

Mt 25,14-30

NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA CHÚA

“Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành.” (Mt…

26/01 Cám dỗ ngày thường

26/01/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – A

Mùng Hai Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

Mt 4,12-23

CÁM DỖ NGÀY THƯỜNG

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời…

25/01 Lời chúc đầu năm của Chúa

25/01/2020 – THỨ BẢY TUẦN 2 TN

Thánh Phao-lô tông đồ trở lại

Mồng Một Tết – Cầu bình an năm mới

Mt 6,25-34

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM CỦA CHÚA

“Anh em đừng lo lắng…

24/01 Hoa và gốc

24/01/2020 – THỨ SÁU TUẦN 2 TN

Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT Mc 3,13-19

HOA VÀ GỐC

Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai…

Khách truy cập

Hôm nay: 6372

Hôm qua: 6256

Số Lượt Truy Cập: 24226831

Currently are 114 guests and no members online