29/08 Bảo vệ giá trị hôn nhân

29/08/2020 – THỨ BẢY TUẦN 21 TN

Th. Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết Mc 6,17-29

BẢO VỆ GIÁ TRỊ HÔN NHÂN

Hê-rô-đê đã sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong ngục, lý…

28/08 Chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ

28/08/2020 – THỨ SÁU TUẦN 21 TN

Th. Au-gút-ti-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 25,1-13

CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP GỠ

“Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn…

27/08 Hãy sẵn sàng

27/08/2020 – THỨ NĂM TUẦN 21 TN

Th. Mô-ni-ca

Mt 24,42-51

HÃY SẴN SÀNG

“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)…

26/08 Chúa nhìn thấy bên trong

26/08/2020 – THỨ TƯ TUẦN 21 TN

Mt 23,27-32

CHÚA NHÌN THẤY BÊN TRONG

“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết…

25/08 Thực thi điều chính yếu

25/08/2020 – THỨ BA TUẦN 21 TN

Th. Lu-y

Mt 23,23-26

THỰC THI ĐIỀU CHÍNH YẾU

“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng…

24/08 Chúa thấy thấy Chúa

24/08/2020 – THỨ HAI TUẦN 21 TN

Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

Ga 1,45-51

CHÚA THẤY – THẤY CHÚA

Đức Giê-su nói: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh dưới cây vả, nên…

23/08 Phúc cho ta

23/08/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A

Mt 16,13-20

PHÚC CHO TA!

“Người ta nói Con Người là ai?”… Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt…

22/08 Đức Ma-ri-a, Nữ Vương

22/08/2020 – THỨ BẢY TUẦN 20 TN

Đức Ma-ri-a, Nữ Vương

Lc 1,26-38

CÙNG SỐNG, CÙNG CHẾT VÀ CÙNG VINH QUANG VỚI CHÚA

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà…

21/08 Mến Chúa yêu người

21/08/2020 – THỨ SÁU TUẦN 20 TN

Th. Piô X, giáo hoàng

Mt 22,34-40

LUẬT TRỌNG NHẤT:

MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI

“Tất cả Luật Mô-sê và các sách Ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai…

20/08 Niềm vui tiệc cưới Nước Trời

20/08/2020 – THỨ NĂM TUẦN 20 TN

Th. Bê-na-đô, viện phụ

Mt 22,1-14

NIỀM VUI TIỆC NƯỚC TRỜI

“Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.” (Mt 22,2)…

Khách truy cập

Hôm nay:3766
Hôm qua:7950
Tuần này:21217
Tháng này324480
Số Lượt Truy Cập:26521210
Số khách đang Online 215