20/09 Đem ra thực hành

20/09/2022 – THỨ BA TUẦN 25 TN

Th. An-rê Kim Tê-gon, Phao-lô Chung Ha-san và các bạn tử đạo

Lc 8,19-21

ĐEM RA THỰC HÀNH

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai…

19/09 Chiếu giải ánh sáng

19/09/2022 – THỨ HAI TUẦN 25 TN

Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo

Lc 8,16-18

CHIẾU GIÃI ÁNH SÁNG

‘‘Chẳng ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm gường, nhưng đặt…

18/09 Điều nhỏ bé

18/09/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – C

Lc 16,1-13

ĐIỀU NHỎ BÉ

“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì…

17/09 Kiên trì gieo hạt

17/09/2022 – THỨ BẢY TUẦN 24 TN

Th. Rô-be-tô Ben-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 8,4-15

KIÊN TRÌ GIEO HẠT

“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng…

16/09 Chúa Giê-su đối với phụ nữ

16/09/2022 – THỨ SÁU TUẦN 24 TN

Th. Co-nê-li-ô, giáo hoàng và Xíp-ri-a-nô giám mục, tử đạo

Lc 8,1-3

CHÚA GIÊ-SU ĐỐI VỚI PHỤ NỮ

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy…

15/09 Đón Mẹ về nhà

15/09/2022 – THỨ NĂM TUẦN 24 TN

Đức Mẹ sầu bi

Ga 19,25-27

ĐÓN MẸ VỀ NHÀ

Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,27)

Suy niệm: Khi Đức…

15/09 Vác Thánh giá với niềm vui

14/09/2022 – THỨ TƯ TUẦN 24 TN

Suy tôn Thánh Giá

Ga 3,13-17

VÁC THÁNH GIÁ VỚI NIỀM VUI

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con…

13/09 Chỉ nơi Chúa mới có bình an

13/09/2022 – THỨ BA TUẦN 24 TN

Th. Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 7,11-17

CHỈ NƠI CHÚA MỚI CÓ BÌNH AN

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà…

12/09 Đừng vô tâm

12/09/2022 – THỨ HAI TUẦN 24 TN

Thánh Danh Đức Ma-ri-a

Lc 7,1-10

ĐỪNG VÔ TÂM

Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy người kỳ mục của người Do Thái đi xin Người…

11/09 Mỗi con chiên đều quan trọng

11/09/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – C

Lc 15,1-32

MỖI CON CHIÊN ĐỀU QUAN TRỌNG

Người nào trong các ông có một con chiên mà bị mất một con, lại không để chín…

Khách truy cập

Hôm nay:3640
Hôm qua:21125
Tuần này:42460
Tháng này518656
Số Lượt Truy Cập:39538576
Số khách đang Online 491