25/03 Hãy bàn hỏi với Chúa

25/03/2023 – THỨ BẢY TUẦN 4 MC

Lễ Truyền Tin

Lc 1,26-38

HÃY BÀN HỎI VỚI CHÚA

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào…” (Lc 1,34a)

Suy niệm: Bối…

24/03 Sống đời công chính

24/03/2023 – THỨ SÁU TUẦN 4 MC

Ga 7,1-2.10.25-30

SỐNG ĐỜI CÔNG CHÍNH

Họ tìm cách bắt Chúa Giê-su, nhưng không ai dám đụng đến Người, vì chưa tới giờ của Người. (Ga…

23/03 Làm việc Thiên Chúa đã giao

23/03/2023 – THỨ NĂM TUẦN 4 MC

Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục

Ga 5,31-47

LÀM VIỆC THIÊN CHÚA ĐÃ GIAO

“Những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành, chính những việc…

22/03 Nghe và tin Lời Chúa để được sống

22/03/2023 – THỨ TƯ TUẦN 4 MC

Ga 5,17-30

NGHE VÀ TIN LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời.” (Ga…

21/03 Còn tệ hại hơn bệnh tật

21/03/2023 – THỨ BA TUẦN 4 MC

Ga 5,1-3a.5-16

CÒN TỆ HẠI HƠN BỆNH TẬT!

“Này anh, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” (Ga 5,14)…

20/03 Sứ vụ của Thánh Giuse

20/03/2023 – THỨ HAI TUẦN 4 MC

Th. Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a

Mt 1,16.18-21.24a

SỨ VỤ CỦA THÁNH GIU-SE

“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.” (Mt…

19/03 Đức tin chân thành sống động

19/03/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – A

Ga 9,1-41

ĐỨC TIN CHÂN THÀNH SỐNG ĐỘNG

Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói: “Thưa…

18/03 Khiêm tốn thay cao ngạo

18/03/2023 – THỨ BẢY TUẦN 3 MC

Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ HT

Lc 18,9-14

KHIÊM TỐN THAY CAO NGẠO

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ…

17/03 Giới răn hai trong một

17/03/2023 – THỨ SÁU TUẦN 3 MC

Th. Pa-tri-xi-ô, giám mục

Mc 12,28b-34

GIỚI RĂN ‘HAI TRONG MỘT’

“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28b)

Suy niệm: Câu…

16/03 Nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta

16/03/2023 – THỨ NĂM TUẦN 3 MC

Lc 11,14-23

NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA TA

“Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến…

Khách truy cập

Hôm nay:7711
Hôm qua:13792
Tuần này:64872
Tháng này32435
Số Lượt Truy Cập:42803747
Số khách đang Online 201