29/10 Hãy ngồi vào chỗ cuối

29/10/2021 – THỨ SÁU TUẦN 30 TN

Lc 14,1.7-11

HÃY NGỒI VÀO CHỖ CUỐI

“Khi anh được mời thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: Xin…

28/10 Tên gọi và sứ mạng

28/10/2021 – THỨ NĂM TUẦN 30 TN

Th. Si-mon và Giu-đa, tông đồ

Lc 6,12-19

TÊN GỌI VÀ SỨ MẠNG

Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi…

27/10 Cố lên! Cố lên!

27/10/2021 – THỨ TƯ TUẦN 30 TN

Lc 13,22-30

CỐ LÊN! CỐ LÊN!

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách…

26/10 Men trong bột

26/10/2021 – THỨ BA TUẦN 30 TN

Lc 13,18-21

MEN TRONG BỘT

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột…” (Lc 13,21)

Suy niệm: Nước Thiên Chúa…

25/10 Vững tâm trông cậy Chúa

25/10/2021 – THỨ HAI TUẦN 30 TN

Lc 13,10-17

VỮNG TÂM TRÔNG CẬY CHÚA

Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. (Lc 13,10)

Suy niệm:…

24/10 Sáng cặp mắt đức tin

24/10/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – B

Chúa Nhật truyền giáo

Mc 10,46-52

SÁNG CẶP MẮT ĐỨC TIN

Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng:…

23/10 Sám hối để được sống

23/10/2021 – THỨ BẢY TUẦN 29 TN

Th. Gioan Ca-pét-tra-nô, linh mục

Lc 13,1-9

SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

“Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu…

22/10 Biết xem xét điều gì là phải

22/10/2021 – THỨ SÁU TUẦN 29 TN

Th. Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng

Lc 12,54-59

BIẾT XEM XÉT ĐIỀU GÌ LÀ PHẢI

“Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại…

21/10 Biện chứng hòa bình - chia rẽ

21/10/2021 – THỨ NĂM TUẦN 29 TN

Lc 12,49-53

BIỆN CHỨNG HOÀ BÌNH-CHIA RẼ

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao?… Không phải thế đâu, nhưng là sự…

20/10 Chăm sóc ngôi nhà chung

20/10/2021 – THỨ TƯ TUẦN 29 TN

Lc 12,39-48

CHĂM SÓC “NGÔI NHÀ CHUNG”

Chúa Giê-su nói: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên…

Khách truy cập

Hôm nay:4822
Hôm qua:12052
Tuần này:4822
Tháng này247025
Số Lượt Truy Cập:33584442
Số khách đang Online 363