07/01 Thầy trò chạnh lòng thương

07/01/2020 – THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH

Mc 6,34-44

THẦY TRÒ CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn…

06/01 Thông phần sứ vụ Chúa Kitô

06/01/2020 – THỨ HAI SAU LỄ HIỄN LINH

Mt 4,12-17.23-25

THÔNG PHẦN SỨ VỤ CHÚA KI-TÔ

Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng…

05/01 Đi theo đường lối Chúa

05/01/2020 – CHÚA NHẬT – CHÚA HIỂN LINH – A

Mt 2,1-12

ĐI THEO ĐƯỜNG LỐI CHÚA

Sau đó, [các nhà chiêm tinh] được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên…

04/01 Gặp gỡ Đấng Mêsia

04/01/2020 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 1,35-42

GẶP GỠ ĐẤNG MÊ-SI-A

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a,” nghĩa là Đấng Ki-tô. (Ga 1, 41)

Suy niệm: “Gặp gỡ Đức Ki-tô”…

03/01 Đây là Chiên Thiên Chúa

03/01/2020 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Thánh Danh Chúa Giê-su

Ga 1,29-34

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA!

Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây…

02/01 Sống khiêm tốn như Gioan

02/01/2020 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Th. Ba-xi-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Ga 1,19-28

SỐNG KHIÊM TỐN NHƯ GIO-AN

Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép…

01/01 Chiêm ngắm mầu nhiệm

Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa

Lc 2,16-21

CHIÊM NGẮM MẦU NHIỆM

Ma-ri-a hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,18)

Suy niệm: Một hài nhi mới sinh…

31/12 Quyền làm con

31/12/2019 – THỨ BA – NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS

Ga 1,1-18

QUYỀN LÀM CON

“Còn những ai đón nhận thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.” (Ga 1,1-18)…

30/12 Nữ ngôn sứ Anna

30/12/2019 – THỨ HAI – NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS

Lc 2,36-40

NỮ NGÔN SỨ AN-NA

Nữ ngôn sứ tên là An-na… Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy…

29/12 Thi hành Thánh ý Chúa

29/12/2019 – CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS – A

Lễ Thánh Gia

Mt 2,13-15.19-23

THI HÀNH THÁNH Ý CHÚA

Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se… Ông liền chỗi…

Khách truy cập

Hôm nay: 14

Hôm qua: 7413

Số Lượt Truy Cập: 24186851

Currently are 172 guests and no members online