09/08 Tin vào Đức Kitô Hằng sống

09/08/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A

Mt 14,22-33

TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ HẰNG SỐNG

Ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi…

08/08 Thế hệ gian tà và cứng lòng

08/08/2020 – THỨ BẢY TUẦN 18 TN

Th. Đa-minh, linh mục

Mt 17,14-20

THẾ HỆ GIAN TÀ VÀ CỨNG LÒNG

Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi…

07/08 Mạng đổi mạng

07/08/2020 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN

Th. Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo

Mt 16,24-28

MẠNG ĐỔI MẠNG

“Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt…

06/08 Chúa Giê-su là Thiên Chúa

Lễ Chúa Hiển Dung

Mt 17,1-9

CHÚA GIÊ-SU LÀ THIÊN CHÚA THẬT

Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở…

05/08 Như vàng được thử lửa

05/08/2020 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN

Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a

Mt 15,21-28

NHƯ VÀNG ĐƯỢC THỬ LỬA

“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những…

04/08 Thờ Chúa với cả tấm lòng

THỨ BA TUẦN 18 TN
Mt 15,1-2.10-14

THỜ CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG

Chúa Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Cái từ miệng xuất ra mới làm cho con người ra ô uế.” (Mt…

03/08 Nhờ Chúa

03/08/2020 THỨ HAI TUẦN 18 TN

Mt 14,22-36

NHỜ CHÚA

“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,33)

Suy niệm: Trong lúc tính mạng các môn đệ bị đe dọa bởi cơn bão…

02/08 Cộng tác với Chúa

02/08/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A

Mt 14,13-21

CỘNG TÁC VỚI CHÚA

Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16)…

01/08 Vị ngôn sứ chính hãng

01/08/2020 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 14,1-12

VỊ NGÔN SỨ “CHÍNH HÃNG”

Vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gio-an, xiềng ông lại, và…

31/07 Trân trọng các mầu nhiệm

31/07/20 – THỨ SÁU TUẦN 17 TN

Th. I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục

Mt 13,54-58

TRÂN TRỌNG CÁC MẦU NHIỆM

“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” (Mt…

Khách truy cập

Hôm nay:3708
Hôm qua:7950
Tuần này:21159
Tháng này324422
Số Lượt Truy Cập:26521152
Số khách đang Online 148