04/03 Ai là kẻ thù?

04/03/2023 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MC

Mt 5,43-48

AI LÀ “KẺ THÙ”?

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù… Như vậy, anh em mới được trở nên con cái…

03/03 Công chính từ bên trong

03/03/2023 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MC

Mt 5,20-26

CÔNG CHÍNH TỪ BÊN TRONG

“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và…

02/03 Đi bước trước

02/03/2023 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MC

Mt 7,7-12

ĐI BƯỚC TRƯỚC

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho…

01/03 Dấu lạ Giê su

01/03/2023 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MC

Lc 11,29-32

“DẤU LẠ” GIÊ-SU

Chúa Giê-su nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được…

28/02 Gọi Thiên Chúa là Cha

28/02/2023 – THỨ BA TUẦN 1 MC

Mt 6,7-15

GỌI THIÊN CHÚA LÀ CHA

“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời… xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho…

27/02 Bắt đầu từ điều nhỏ bé

27/02/2023 – THỨ HAI TUẦN 1 MC

Mt 25,31-46

BẮT ĐẦU TỪ ĐIỀU NHỎ BÉ CHO NGƯỜI NHỎ BÉ

“Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất…

26/02 Vạn sự khởi đầu nan

26/02/23
CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A
Mt 4,1-11

VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN!

Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ. (Mc 1,13)

 

Suy niệm: Cả ba Phúc Âm Nhất…

25/02 Niềm vui từ bỏ mọi sự

25/02/2023 – THỨ BẢY SAU LỄ TRO

Lc 5,27-32

NIỀM VUI TỪ BỎ MỌI SỰ

Đức Giê-su bảo ông Lê-vi: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy theo Người. (Lc 5,27-28)…

24/02 Cho niềm vui rạng rỡ

24/02/2023 – THỨ SÁU SAU LỄ TRO

Mt 9,14-15

CHO NIỀM VUI RẠNG RỠ

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?” (Mt 9,15)…

23/02 Tôi vác Thánh giá

23/02/2023 – THỨ NĂM SAU LỄ TRO

Th. Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo

Lc 9,22-25

TÔI VÁC THÁNH GIÁ

Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác…

Khách truy cập

Hôm nay:3689
Hôm qua:13792
Tuần này:60850
Tháng này28413
Số Lượt Truy Cập:42799725
Số khách đang Online 498