05/04 Được dương cao

05/04/2022 – THỨ BA TUẦN 5 MC

Ga 8,21-30

ĐƯỢC GIƯƠNG CAO

Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu.” (Ga 8,28)…

04/04 Luồng sinh khí mới

04/04/2022 – THỨ HAI TUẦN 5 MC

Th. I-xi-đo-rô, giám mục, tiến sĩ HT

Ga 8,12-20

LUỒNG SINH KHÍ MỚI

Đức Giê-su nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải…

03/04 Chúa mở ra con đường sống

03/04/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC – C

Ga 8,1-11

CHÚA MỞ RA CON ĐƯỜNG SỐNG

“Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”…

02/04 Đón nhận và tôn trọng

02/04/2022 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

Th. Phan-xi-cô Pao-la, ẩn tu

Ga 7,40-53

ĐÓN NHẬN VÀ TÔN TRỌNG

Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên…

01/04 Căn tính Ki-tô

01/04/2022 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC

Ga 7,1-2.10.25-30

CĂN TÍNH KI-TÔ

“Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết…

31/03 Là lời chứng thuyết phục

31/03/2022 – THỨ NĂM TUẦN 4 MC

Ga 5,31-47

LÀ LỜI CHỨNG THUYẾT PHỤC

“Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông…

30/03 Tương quan để hiệp thông

30/03/2022 – THỨ TƯ TUẦN 4 MC

Ga 5,17-30

TƯƠNG QUAN ĐỂ HIỆP THÔNG

“Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì Người Con cũng ban…

29/03 Coi chừng chai lì trong tôi

29/03/2022 – THỨ BA TUẦN 4 MC

Ga 5,1-3a.5-16

COI CHỪNG CHAI LÌ TRONG TỘI

Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước gọi là Bết-da-tha… Ở đó có một người đau ốm…

28/03 Vì yêu vì tin

28/03/2022 – THỨ HAI TUẦN 4 MC

Ga 4,43-54

VÌ YÊU – VÌ TIN

“Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” (Ga 4,49)

Suy niệm: Chúa Giê-su trở lại Ca-na,…

27/03 Người cha nhân hậu

27/03/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – C

Lc 15,1-3.11-32

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

“Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã…

Khách truy cập

Hôm nay:9747
Hôm qua:30239
Tuần này:9747
Tháng này87822
Số Lượt Truy Cập:36779843
Số khách đang Online 222