06/01 Khiêm hạ để nhận ra Chúa

06/01/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Mc 1,7-11

KHIÊM HẠ ĐỂ NHẬN RA CHÚA

“Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1,7)

Suy niệm: Mầu nhiệm Nhập thể là mầu nhiệm của khiêm hạ. Quả thật, chính là khiêm hạ mà Con Thiên Chúa “hoàn toàn trút bỏ vinh quang… trở nên giống hẳn phàm nhân” khi sinh ra khung cảnh hang đá như người nghèo nhất trong những người nghèo (x. Pl 2,6-7). Hôm nay, khi xin chịu phép rửa của Gio-an, Đấng Cứu Thế còn khiêm hạ đến mức chấp nhận thân phận tội nhân để gánh lấy tội lỗi của muôn người. Chính vì Ngài khiêm hạ sâu thẳm như thế, con người chúng ta nếu muốn nhận ra Ngài cũng phải tự hạ đúng tại nơi mà Ngài khiêm hạ. Gio-an Tẩy giả đã tự hạ như thế khi ông nói: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”; nhờ đó ông đã nhận ra Ngài và giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Mời Bạn: Để nhận ra Con Thiên Chúa và đón nhận hồng ân cứu độ, trước hết, phải trở nên khiêm hạ, phải nhận biết mình nhỏ bé và tội lỗi cần được Ngài cứu độ. Bạn và tôi có cảm nghiệm Chúa Giê-su làm người và ở với chúng ta cách sống động trong từng ngày sống chưa? Chúng ta hãy noi theo cách thế của Gio-an Tẩy giả, ông đã nhận thấy nơi Chúa là Đấng trổi vượt, ông không đáng cởi quai dép cho Người.

Sống Lời Chúa: Làm một việc nhỏ bé và kín đáo để phục vụ anh chị em trong tinh thần khiêm hạ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã từ trời “cúi xuống” làm người để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết kính trọng phẩm giá của anh chị em, và biết “cúi xuống” phục vụ họ như Chúa đã dạy và nêu gương cho chúng con.

Khách truy cập

Hôm nay:7096
Hôm qua:15369
Tuần này:62442
Tháng này504277
Số Lượt Truy Cập:44569690
Số khách đang Online 276