04/05 Khát vọng sống mãi

04/05/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS

Ga 6,44-51

KHÁT VỌNG SỐNG MÃI

“Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)

Suy niệm: Người ngày xưa cũng như người ngày nay đều có chung một khát vọng là được sống mãi. Nhưng rồi tất cả mọi người phải chào thua trước cái chết. Chúa Giê-su khơi dậy trong chúng ta niềm tin và hy vọng được sống muôn đời khi Ngài hứa ban cho chúng ta Bánh Hằng Sống là chính Thân Mình Ngài, khi Ngài nói: “Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời.” Sự sống thường tồn ấy được trao ban qua hy tế thập giá và được cử hành mỗi ngày qua bí tích Thánh Thể. Sự sống đời đời đã dành sẵn cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta tin và đến đến tiếp rước Ngài trong bí tích Thánh Thể như chính Ngài đã nói: “Ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15).

Mời Bạn: Đức Giê-su trao ban Bánh Hằng Sống cho ta bằng một cuộc hiến tế, thì chúng ta nên một trọn vẹn với Người cũng bằng cuộc hiến tế chính bản thân mình. Việc nên một với Đức Giê-su qua việc ăn Bánh Hằng Sống mời gọi ta liên kết những hy sinh hằng ngày với hy tế của Chúa. Kiểu nói “rước Chúa và trở nên một với Chúa” dễ làm cho chúng ta nghĩ tới việc nên một trong vinh quang phục sinh, mà ít nghĩ nên một trong hiến tế. Cả hai khía cạnh hiến tế và phục sinh luôn luôn đi đôi với nhau. Có hiến dâng thân mình làm hy lễ mới có sự sống phục sinh đời đời.

Sống Lời Chúa: Nuôi dưỡng khát vọng sống đời đời bằng việc khát khao được rước Mình Thánh Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Bánh Hằng Sống. Xin cho chúng con mỗi khi rước Mình Thánh Chúa, biết liên kết hy tế đời mình với hy lễ thập giá của Chúa.

Khách truy cập

Hôm nay:11458
Hôm qua:13833
Tuần này:63674
Tháng này578044
Số Lượt Truy Cập:47242363
Số khách đang Online 404