22/3 Cái giá yêu thương & Vâng phục

CÁI GIÁ CỦA YÊU THƯƠNG & VÂNG PHỤC

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B (22/03/2015)

[Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Kinh nghiệm của mọi người, nhất là của những người từng trải là “cái gì cũng có cái giá của nó.” Nếu không có đầu tư (công sức, tài năng, tiền của và thời gian) thì chúng ta chẳng có thể có công trình gì đáng giá cả. Nếu muốn tạo được lòng yêu mến, ngưỡng mộ nơi người xung quanh, chúng ta phải chứng tỏ mình thật sự là người có giá trị bằng sự cống hiến cho tha nhân và cộng đồng xã hội! Đó là kinh nghiệm của đời thường.

Trong lãnh vực tâm linh chúng ta cũng nghiệm thấy như vậy. Chúa Giê-su, Con Một Thiên Chúa, xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết trên thập giá là “cái giá phải trả” cho Tình Yêu “vô biên” và “nhưng không” của Thiên Chúa, đối với con người.
Để đáp lại Tình Yêu “vô biên” và “nhưng không” ấy của Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải trả giá bằng một đời sống hy sinh, hãm mình, từ bỏ và nhiệt thành với công cuộc xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của Phụng Vụ Lời Chúa ngày hôm nay.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Gr 31,31-34): Ta sẽ lập một giao ước mới và không còn nhớ đến lỗi lầm của dân Ta nữa.
(31) Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới, (32) không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai-cập; chính chúng đã hủy bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng – sấm ngôn của Đức Chúa. (33) Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó - sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. (34) Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: "Hãy học cho biết Đức Chúa", vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.

2.2 Trong bài đọc 2 (Dt 5,7-9): Đức Ki-tô đã học biết thế nào là vâng phục và trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu.
(7) Thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. (8) Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; (9) và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Ga 12,20-33): Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, nó sẽ sinh được nhiều hạt khác.
(20) Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. (21) Họ đến gặp ông Phi-lip-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su." (22) Ông Phi-lip-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. (23) Đức Giê-su trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! (24) Thật, Thày bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (25) Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. (26) Ai phục vụ Thày, thì hãy theo Thày; và Thày ở đâu, kẻ phục vụ Thày cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thày, Cha của Thày sẽ quý trọng người ấy."

(27) "Bây giờ, tâm hồn Thày xao xuyến! Thày biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. (28) Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" (29) Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: "Đó là tiếng sấm!" Người khác lại bảo: "Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!" (30) Đức Giê-su đáp: "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các ngươi. (31) Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! (32) Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." (33) Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

III. TÌM HIỂU CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung của Thiên Chúa

(1°) Trong bài đọc 1 (Gr 31,31-34), ngôn sứ Giê-rê-mi-a chia sẻ với chúng ta cảm nghiệm về một Đấng Thiên Chúa
* chỉ biết yêu thương và tha thứ hết mọi lỗi lầm, thậm chí cả mọi tội ác, của dân Ít-ra-en,
* chỉ có một thao thức và kế hoạch là tái lập lại mối tương quan của Giao ước ban đầu bằng một Giao ước mới: “Chúa là Chúa của dân (Ít-ra-en) và dân (Ít-ra-en) là dân của Chúa”,
* chỉ có một bận tâm khi hành động là làm sao cho mọi người (lớn/nhỏ) ghi nhớ và tuân giữ Lề Luật của Người.

(2°) Trong bài đọc 2 (Dt 5,7-9) Thánh Phao-lô Tông đồ nhắc đến cái giá cực đắt (mắc) mà Chúa Giê-su đã phải trả trong cuộc Thương Khó Khổ nạn Thập giá, để thiết lập Giao Ước mới với Ít-ra-en mới là toàn thể nhân loại. Trong cuộc Khổ nạn Thập giá, Chúa Giê-su vừa thể hiện sự vâng phục tuyệt đối đối với Thánh Ý và Chương trình Cứu độ của Cha, vừa thể hiện lòng yêu thương tột cùng của Người đối với loài người là anh em của Người.
(3°) Trong bài Tin Mừng của Thánh Gio-an (Ga 12,20-33), Chúa Giê-su như trải cõi lòng mình ra với các môn đệ, để họ thấy:
(a) những tâm tư thầm kín riêng tư nhất của Người và
(b) mối tương quan mật thiết đặc biệt của Người với Chúa Cha,
với ước mong là các môn đệ thấu hiểu và chia sẻ tâm tình với Người mà bước theo chân Người, để:
* Thày ở đâu, môn đệ ở đó,
* và được Cha Thày quí trọng.

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa
Sứ điệp của Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh hôm nay là:
Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô
đã nhận lấy phần thiệt về mình để yêu thương và cứu vớt nhân loại.
Vậy các môn đệ Chúa Giê-su, là các Ki-tô hữu chúng ta, hãy học lấy bài học của hạt lúa được gieo vào lòng đất “chịu chết đi” để sinh ra nhiều hạt lúa khác, cũng là bài học “dám coi thường mạng sống mình” vì Chúa và vì anh em mà chính Chúa Giê-su đã thực hiện và mời chúng ta làm theo!

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA HÔM NAY
4.1 Sống với Thiên Chúa là mở rộng tâm hồn và cuộc sống để Thiên Chúa và Chúa Giê-su, chia sẻ tình yêu dành cho nhân loại và cách các Ngài thể hiện tình yêu ấy bằng sự hy sinh vĩ đại với cái giá ngất trời là Thập giá.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa
Muốn sống sứ điệp của Lời Chúa hôm nay thì mỗi người/cộng đoàn Ki-tô hãy chọn con đường
tự hạ
tự hiến
tự hủy
coi thường mạng sống mình vì Nước Trời mà chính Chúa Giêsu đã chọn.
Trong cụ thể,
mỗi người hãy suy nghĩ,
mỗi cộng đoàn hãy trao đổi
xem trong tuần này mình nên làm những việc gì để thể hiện việc tự hạ/tự hiến/tự hủy/coi thường mạng sống mình vì Nước Trời?
rồi hãy cố gắng thực hiện những việc ấy trong tinh thần khiêm tốn và vâng phục!

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới.» Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban các dân tộc các quốc gia trên thế giới ý thức rằng Giao Ước mà Thiên Chúa đã ký kết với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa cũng chính là Giao Ước mà Thiên Chúa đã ký kết với mọi dân mọi nước.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 «Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Ki-tô hữu, nhất là cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ, để mọi thành phần Dân Chúa, biết noi theo gương sống và vâng phục của Chúa Giê-su Ki-tô, là Chúa và là Thầy cùa mọi Ki-tô hữu.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 «Thày bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người thuộc giáo xứ chúng ta, nhất là cho những người tham dự Thánh Lễ này, càng ngày càng biết sống hy sinh từ bỏ để đem lại hoa trái cho mình và cho gia đình, giáo xứ và xã hội.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.4 «Ai phục vụ Thày, Cha của Thày sẽ quý trọng người ấy.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tông đồ giáo dân trên khắp thế giới, để họ xác tín và cảm nghiệm sâu sắc tấm lòng ưu ái của Chúa Cha đối với họ, trong mọi hoạt động tông đồ của họ.
X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Khách truy cập

Hôm nay:11839
Hôm qua:18336
Tuần này:30175
Tháng này158637
Số Lượt Truy Cập:37454831
Số khách đang Online 550