08/06 Là muối và ánh sáng

08/06/2021 – THỨ BA TUẦN 10 TN

Mt 5,13-16

LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG!

“Chính anh em là muối cho đời,… là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13.14)

Suy niệm: Đặc tính của muối là mặn và của ánh sáng là tỏa sáng. Muối đã nhạt thì vô dụng, không còn ướp mặn được gì nữa; ánh sáng không sáng thì chẳng còn là mình nữa. Đức Giê-su gọi các môn đệ là muối và ánh sáng cho trần gian, bởi trần gian này đang thiếu vị mặn tình thương, bao dung và đức hạnh; trong khi lại đầy dẫy bóng đêm hận thù, tội lỗi và sự chết. Là muối và ánh sáng nghĩa là phản ứng lại thế gian, là làm chứng cho những giá trị của Tin Mừng. Sứ mạng thật cam go và đầy thử thách nhưng đó lại là căn tính của người môn đệ. Lời Đức Giê-su: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy… và tôn vinh Cha anh em Đấng ngự trên trời” tiếp tục âm vang nơi thư thánh Phao-lô: “Giữa một thế hệ gian tà và sa đọa, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời” (Pl 2,5).

Mời Bạn: Làm sao ướp mặn, tỏa sáng cho trần gian trong khi bạn lại ‘nhạt’ và ‘tối’ bởi những tính hư tật xấu, cùng lối sống thiếu chất “văn minh tình thương?” Bạn không có lấy gì mà cho! Tin Mừng là nơi và phương thế để bạn hút lấy những phẩm chất của muối và ánh sáng đó.

Chia sẻ: Để là muối men và ánh sáng, người Ki-tô hữu phải phục vụ sự thăng tiến con người qua việc phục vụ sự sống, chăm sóc sức khỏe, chăm lo giáo dục và xây dựng hòa bình (Tông huấn Giáo hội tại Á Châu, số 35–38). Bạn sẽ làm gì để thực hiện lời dạy này của Hội Thánh?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái cụ thể trong ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết thắp ánh sáng đời mình, trở nên muối men ướp cho anh chị em con bằng chính tình thương, sự quảng đại và tha thứ của bản thân. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:4896
Hôm qua:13498
Tuần này:18394
Tháng này505829
Số Lượt Truy Cập:32741514
Số khách đang Online 675