09/06 Tình yêu không biên giới

09/06/2021 – THỨ TƯ TUẦN 10 TN

Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT

Mt 5,17-19

TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)

Suy niệm: Qua những việc Chúa chữa lành bệnh nhân trong ngày Sa-bát, ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, bênh vực những người bé mọn yếu thế trong xã hội… nhiều người, nhất là các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu, cho rằng Chúa Giê-su “bãi bỏ luật Mô-sê và lời các ngôn sứ.” Chúa Giê-su minh định Ngài không bãi bỏ nhưng kiện toàn lề luật với tôn chỉ: “Luật vì con người chứ không phải con người vì luật” (x. Mc 2,27). Và Ngài gồm tóm toàn thể Lề Luật giới răn trọng nhất, giới răn yêu thương, đó là “kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự” và “yêu người như chính mình.”

Mời Bạn: Mục tiêu của Luật là bảo vệ thiện ích cho con người. Vì thế, Luật là con đường dẫn đến yêu thương. Nhưng Luật vẫn có giới hạn của nó, vì hiện hữu qua chữ viết, còn tình yêu thì vô biên. Vậy nên, nếu chỉ trung thành giữ luật cách cứng nhắc, theo mặt chữ, thì chưa đủ; mà hơn thế nữa, mọi điều luật lớn nhỏ đều phải qui chiếu vào giới răn trọng nhất là “mến Chúa và yêu người”.

Sống Lời Chúa: Dịch bệnh Cô-vít có thể cản trở chúng ta trong một số hoạt động, nhưng không thể làm tê liệt tình yêu của ta đối với Chúa và tha nhân. Mời bạn thực hiện như lời thư thánh Phao-lô: “Hãy làm việc thiên, đừng sờn lòng nản chí” (2Tx 3,13).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, cảm tạ Chúa đã yêu chúng con bằng một tình yêu cao độ, dám vượt qua mọi rào cản, và hy sinh cả tính mạng. Xin cho con ơn can đảm để dám vượt qua mọi chướng ngại, hầu tiếp tục lan tỏa tình yêu của Chúa qua hành động đời sống của con.

Khách truy cập

Hôm nay:4958
Hôm qua:13498
Tuần này:18456
Tháng này505891
Số Lượt Truy Cập:32741576
Số khách đang Online 387