21/06 Hãy bao dung

21/06/2021 – THỨ HAI TUẦN 12 TN

Th. Lu-y Gon-za-ga, tu sĩ

Mt 7,1-5

HÃY BAO DUNG!

“Đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)

Suy niệm: Những lời khuyên của Đức Giê-su không chỉ hữu ích trong tương quan giữa người với người, mà còn được nâng lên tầm mức siêu nhiên, và có giá trị trước mặt Thiên Chúa: Đừng xét đoán không chỉ vì lợi ích thực tiễn mà còn “để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Chúa Giê-su dạy con người sống khoan dung trong lời ăn tiếng nói cũng như trong cung cách cư xử, vì một lý do vô cùng cao cả là Thiên Chúa đã bao lần thể hiện tình bao dung nhân từ, tha thứ cho biết bao tội lỗi của con người.

Mời Bạn: Dân gian thường gán những hỗn danh ‘bà tám buôn dưa lê’ chuyên ‘ngồi lê đôi mách’ để nói đến thói tật cố hữu là nói xấu, phê phán, chỉ trích người khác. Có một thực tế là nói xấu người thứ ba, nhất là khi người ấy vắng mặt, thì dễ và ‘sướng miệng’ hơn là nói tốt về người ấy. Thói xấu đó xuất phát từ một con tim hẹp hòi cay nghiệt, muốn đưa mình lên bằng cách hạ bệ người khác. Thái độ đó chắc chắn là đi ngược với lệnh truyền yêu thương của Tin Mừng, phản nghịch lại tinh thần bác ái Ki-tô giáo. “Để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” thì hãy bao dung nhân từ như Thiên Chúa, Cha chúng ta là Đấng nhân từ (x. Lc 6,36). Ai biết tha thứ và bao dung, sẽ được Chúa xét xử khoan hồng đại lượng.

Sống Lời Chúa: Thay vì xét đoán và nói xấu, bạn làm ngược lại, bạn giải thích ý tốt và nói tốt, khen ngợi những ưu điểm, phát huy những điều tích cực nơi người khác.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu của Chúa để con biết nhận ra điều tốt đẹp nơi anh em con. Và nếu phải xét đoán anh em, xin cho con xét đoán với tình bác ái.” Đọc kinh Kính Mến.

Khách truy cập

Hôm nay:14253
Hôm qua:13517
Tuần này:27770
Tháng này269973
Số Lượt Truy Cập:33607390
Số khách đang Online 319