19/07 Nhận ra dấu lạ

19/07/2021 – THỨ HAI TUẦN 16 TN

Mt 12,38-42

NHẬN RA DẤU LẠ

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.” (Mt 12,39)

Suy niệm: Thánh Kinh cho thấy Thiên Chúa vẫn dùng các dấu lạ để bày tỏ sự hiện diện, quyền năng và tình yêu của Ngài cho dân Ngài. Chúa Giê-su cũng đã làm các dấu lạ để cho các môn đệ và dân chúng “thấy và tin” (Ga 20,8). Thế nhưng, khi những người kinh sư và biệt phái Do Thái đòi hỏi Chúa làm cho họ một dấu lạ, không những Chúa từ chối mà còn gọi họ là “thế hệ gian ác và ngoại tình.” Đó là vì thái độ ngoan cố cứng lòng của họ. Ngài đã làm – và chắc hẳn họ đã chứng kiến tận mắt – biết bao nhiêu điềm thiêng dấu lạ, nhưng họ vẫn không tin. Như thế vấn đề không phải là làm thêm dấu lạ nhưng là sám hối và đặt niềm tin nơi Chúa.

Mời Bạn: Trong đời sống, lắm lúc ta bị cám dỗ như những người Do thái trên đây: coi phép lạ như một điều kiện cần để tin và tiếp tục theo Chúa. Trong khi đó, nếu bình tâm nhìn vào đời sống, chúng ta sẽ nhận ra biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã thương ban. Phải chăng đó không phải là những dấu lạ Chúa ban đầy dẫy trong đời chúng ta?

Sống Lời Chúa: Biết bao nhiêu tâm hồn với lòng tin đơn sơ luôn cảm nhận niềm vui Tin Mừng, sống bình an và tin tưởng phó thác. Các ơn lành Chúa ban cho là những ‘dấu lạ’ họ luôn ghi nhớ để cảm tạ Chúa bởi vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,2).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt đức tin trong sáng để con nhận ra Chúa đang cùng đi với con trên mọi nẻo đường đời. Chớ gì đêm tối cuộc đời không làm con xa Chúa, nhưng càng làm cho con ‘thấy và tin’ vào Chúa mạnh mẽ hơn. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:4500
Hôm qua:12395
Tuần này:16895
Tháng này482858
Số Lượt Truy Cập:42755770
Số khách đang Online 511