30/09 Là thợ gặt trên đồng lúa

30/09/2021 THỨ NĂM TUẦN 26 TN

Th. Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ HT

Lc 10,1-12

LÀ THỢ GẶT TRÊN ĐỒNG LÚA

Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” (Lc 10,2)

Suy niệm: “Thiên Chúa là vị Chúa của truyền giáo. Ngài muốn truyền giáo. Ngài ra lệnh truyền giáo. Ngài đòi hỏi truyền giáo. Ngài làm cho việc truyền giáo khả thi qua Con của Ngài. Ngài làm cho việc truyền giáo ấy được hiện thực qua việc gởi Thánh Thần” (G. Peters). Với Chúa, việc truyền giáo quan trọng, khẩn thiết, vì Ngài muốn cứu độ mọi người, không trừ ai. Với ta, hoặc là ta ý thức tư thế thừa sai của mình, hoặc ta bất tuân mệnh lệnh của Ngài. Tựa như các nhà thừa sai, ta cũng cảm thấy mình quá bình thường đang khi phải loan báo một vị Chúa quá khác thường. Thế nhưng, khi giới thiệu, loan báo Tin mừng Chúa cho người khác, ta trông mong những những điều phi thường từ Chúa; phần mình, ta góp vào đó những nỗ lực phi thường của mình như Đức Giê-su dạy trong bài Tin mừng.

Mời Bạn: “Tình yêu là cội rễ của việc truyền giáo; lòng hy sinh là hoa trái của việc truyền giáo ấy” (R. Davis). Hoặc bạn là Ki-tô hữu, người thừa sai của Tin mừng, hoặc bạn là người Công giáo hữu danh vô thực khi bạn bỏ bê việc truyền giáo. Muốn là người thừa sai Tin mừng, bạn phải hội đủ hai điều kiện: 1/ yêu mến, quan tâm, vui thích việc truyền giáo; và 2/ sẵn sàng hy sinh, quên mình cho việc loan báo Tin mừng của Chúa.

Sống Lời Chúa: Tôi suy xét, đặt vị trí ưu tiên cho việc loan báo, giới thiệu Chúa Giê-su cho người chung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là người thợ gặt số một của Chúa Cha trên cánh đồng truyền giáo thế giới. Xin cho con biết noi gương Chúa: nhiệt tâm yêu mến các linh hồn, nhiệt thành trong các hy sinh, quên mình, và nhiệt tình trong bổn phận truyền giáo. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:7639
Hôm qua:21375
Tuần này:107955
Tháng này352223
Số Lượt Truy Cập:35874187
Số khách đang Online 397