01/10 Người lớn nhất

01/10/2021 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT

Mt 18,1-5

NGƯỜI LỚN NHẤT

Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông, và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng vào được Nước Trời. Vậy ai tự hạ và nên như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” (Mt 18,2-4)

Suy niệm: Lần theo ánh sáng của đoạn Tin Mừng này, chị thánh Tê-rê-xa Hài Đồng đã sống và vạch ra linh đạo “Thơ Ấu Thiêng Liêng” làm con đường nên thánh cho biết bao nhiêu tâm hồn.

– Trước tiên, chị khiêm tốn nhận mình nhỏ bé: “Các vị thánh như những ngọn núi cao chót vót tận ngàn mây xanh, còn con như hạt cát ti tiện nằm dưới chân khách bộ hành, nhỏ bé không thể leo lên những bậc thang cao của bậc hoàn thiện được”.

– Rồi chị thánh tìm kiếm chiếc thang máy đưa mình lên, và chị đã khám phá ra chiếc thang máy đó là chính Chúa Giê-su: “Lạy Chúa Giê-su, chiếc tháng máy nâng con lên tới Chúa, chính là đôi cánh tay Chúa. Vì thế con không cần lớn lên, trái lại con phải bé mãi, mỗi ngày con phải dần dần bé đi.”

Mời Bạn: Tôi khiêm tốn chấp nhận giới hạn của mình và tin vào Chúa, tôi biết sống phó thác, đón nhận thành công và thất bại, niềm vui và nỗi buồn trong đời sống.

Chia sẻ: Tìm hiểu Chúa Giê-su đã nói và làm gì để dạy các môn đệ bài học sống khiêm tốn.

Sống Lời Chúa: Sống khiêm tốn và thực tình quí trọng người khác thay vì đề cao “cái tôi”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin học nơi Chúa bài học khiêm nhường và hiền lành, để sống đơn sơ, bé nhỏ, tin tưởng phó thác, bước theo con đường Chúa đi.

Khách truy cập

Hôm nay:6710
Hôm qua:21375
Tuần này:107026
Tháng này351294
Số Lượt Truy Cập:35873258
Số khách đang Online 329