04/10 Hãy làm như vậy

04/10/2021 – THỨ HAI TUẦN 27 TN

Th. Phan-xi-cô Át-si-di

Lc 10,25-37

HÃY LÀM NHƯ VẬY

Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10,37)

Suy niệm: Về lý thuyết, nhà thông luật đã rất đúng khi nói chính xác điều răn trọng nhất để được sống đời đời là mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Vì muốn thể hiện mình, “muốn chứng tỏ mình có lý” ông hỏi tiếp: “Ai là người thân cận?” Chúa Giê-su kể câu chuyện người xứ Sa-ma-ri nhân hậu rồi hỏi ngược lại nhà thông luật ai là người thân cận với người bị cướp; một lần nữa ông đã trả lời đúng. Nhưng như thế mà thôi thì chưa đủ. Chúa Giê-su dẫn ông từ những suy tư lý thuyết đúng đắn đến hành động cụ thể để lan toả tinh thần của giới răn yêu thương đến với mọi người. Giới răn yêu thương cần phải thực hành mới có giá trị: “Hãy đi và làm như vậy.”

Mời Bạn: Thực thi lòng thương xót, đó là điều kiện thiết yếu đạt tới sự sống đời đời. Có trở nên “người thân cận” của anh chị em mình, bạn mới trở nên người thân cận của Chúa Giê-su (x. Mc 3,35). Giáo hội tự bản chất là truyền giáo (AG 2), mà để truyền giáo hữu hiệu, “tất cả các Ki-tô hữu, dù sống ở đâu, đều phải dùng chứng tá và gương mẫu đời sống… để lan toả đức ái Ki-tô giáo đế mọi người, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, tôn giáo” (AG 11-12). Bạn đã thực hiện giáo huấn đó của Giáo hội như thế nào?

Sống Lời Chúa: Tiết kiệm trong những chi dùng hằng ngày để dành cho những hoạt động bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ai nói mến Chúa mà không thương người, đó là kẻ nói dối. Xin giúp con luôn ý thức được điều này để biết xót thương mỗi ngày suốt đời con. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:3069
Hôm qua:12395
Tuần này:15464
Tháng này481427
Số Lượt Truy Cập:42754339
Số khách đang Online 233