06/10 Cầu nguyện với Đức Giê-su

06/10/2021 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN

Th. Bru-nô, linh mục

Lc 11,1-4

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC GIÊ-SU

Khi Đức Giê-su cầu nguyện xong, thì một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.” (Lc 11,1b)

Suy niệm: Các môn đệ chắc hẳn đã được cuốn hút đến mức xuất thần khi nhìn ngắm Chúa Giê-su cầu nguyện nên sau đó, các ông đã đến xin Thầy dạy cầu nguyện. Và Ngài đã dạy kinh Lạy Cha. Ngài dạy chúng ta xin cho Nước Chúa, cho Danh Ngài được hiển trị, Ý của Ngài được thể hiện. Ngài cũng dạy chúng ta cầu xin cho các nhu cầu vật chất cũng như thiêng liêng hàng ngày. Ngài không chỉ ban cho một lời cầu nguyện mẫu, mà hơn thế, Ngài cho phép chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha; đó là ân huệ, vinh dự và hạnh phúc vượt quá mọi mơ tưởng, và nhất là, lời cầu của chúng ta được Thiên Chúa khứng nhận vì chúng ta cầu nguyện “nhờ Người, với Người, và trong Người,” là Đức Ki-tô, Con Yêu dấu của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Mỗi Ki-tô hữu chúng ta đều được học biết cách cầu nguyện: cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa để ngợi khen, cảm tạ, xin lỗi Chúa và xin ơn. Hằng ngày chúng ta có nhiều dịp cầu nguyện qua các giờ kinh nguyện và đặc biệt trong thánh lễ. Tuy nhiên, lắm lúc chúng ta cảm thấy khô khan, lười biếng cầu nguyện. Lắm lúc chúng ta không biết nói gì, thưa gì với Thiên Chúa, không biết phải cầu nguyện làm sao để được Thiên Chúa đón nhận. Mỗi khi như thế, bạn nhìn ngắm Chúa Giê-su cầu nguyện và thân thưa với Ngài: “Thưa Thầy, xin dạy con cầu nguyện.”

Sống Lời Chúa: Xác định cụ thể khung giờ dành cho việc cầu nguyện riêng cá nhân bạn và chung cho gia đình/cộng đoàn của bạn và quyết trung thành tuân thủ giờ cầu nguyện ấy.

Cầu nguyện: Đọc Kinh Lạy Cha.

Khách truy cập

Hôm nay:2372
Hôm qua:12395
Tuần này:14767
Tháng này480730
Số Lượt Truy Cập:42753642
Số khách đang Online 472