29/10 Hãy ngồi vào chỗ cuối

29/10/2021 – THỨ SÁU TUẦN 30 TN

Lc 14,1.7-11

HÃY NGỒI VÀO CHỖ CUỐI

“Khi anh được mời thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: Xin mời ông bạn lên trên cho.” (Lc 14,10)

Suy niệm: Không gì minh họa cho thái độ “ngồi vào chỗ cuối” bằng chính cuộc đời Chúa Giê-su. Khi sinh ra, Người chọn sinh ra trong hang đá, làm một Hài Nhi “bọc trong tã, nằm trong máng cỏ.” Ngài là con “bác thợ mộc Giu-se” nghèo hèn. Khởi đầu đời sống công khai, Ngài đến sông Gio-đan ở đó “toàn dân chịu phép rửa, Ngài cũng chịu như họ.” Ngài đồng bàn với bọn tội lỗi, phường thu thuế, tức là với hạng người bị loại trừ trong xã hội. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa đã làm việc của một đầy tớ khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ.

Mời Bạn: Chúa Giê-su đã chọn chỗ ngồi rốt hết, còn tôi, phải chăng tôi đã theo thói thường, tranh giành chỗ nhất. “Khi chọn làm công việc rửa chân, một công việc thường được gán cho các tôi tớ thấp hèn nhất, Chúa Giê-su muốn xác nhận rằng, hành động khiêm nhường này – vốn soi sáng toàn bộ cuộc sống và cái chết của Ngài – phải được coi là chuẩn mực cao nhất, đặc biệt đối với những ai được gọi để chia sẻ sứ mạng loan báo Tin Mừng của Ngài và sứ mạng hiệp nhất tất cả các môn đệ trong tình yêu của Ngài” (Bernard Haring).

Sống Lời Chúa: Sống tôn trọng người khác, chấp nhận chính mình với những khuyết điểm, bất toàn, không bất mãn khi không được biết đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã song giữa chúng con như một người đến để phục vụ, hạ mình đến nỗi bằng lòng chết và chết trên Thậûp Giá. Xin cho chúng con noi theo gương Chúa, sống hiền lành và khiêm nhường, bé nhỏ trước mặt Chúa và anh em. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:23431
Hôm qua:21610
Tuần này:23432
Tháng này389626
Số Lượt Truy Cập:35911589
Số khách đang Online 756