09/12 Cao trọng trong nước trời

09/12/2021 – THỨ NĂM TUẦN 2 MV

Th. Gio-an Đi-đa-cô

Mt 11,11-15

CAO TRỌNG TRONG NƯỚC TRỜI

Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất Nước Trời còn cao trọng hơn ông”. (Mt 11,11)

Suy niệm: Chúa Giê-su cho biết vai trò của Gio-an Tẩy giả “còn hơn một ngôn sứ”, bởi vì ông chính là hiện thân của Ê-li-a, vị ngôn sứ vĩ đại trong Cựu Ước, người sẽ được sai đến trước “ngày của Đức Chúa đến” (Ml 3,23; Mt 11,14). Quả vậy, cho đến ngày Đức Ki-tô ngự đến, “chưa từng có ai cao trọng hơn Gio-an”, vị ngôn sứ duy nhất được giao sứ mạng “đi trước Chúa để dọn lối cho Người” (x. Mt 11,10). Thế nhưng “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” bởi vì khi Đức Giê-su đến để rao giảng Nước Trời, Ngài hứa cho những ai theo Ngài làm môn đệ “sẽ còn thấy những điều cao trọng hơn nữa” (x. Ga 1,50).

Mời Bạn: Chúng ta được cứu chuộc “không phải bởi những của chóng hư nát như vàng hay bạc” mà “nhờ bửu huyết của Con chiên vẹn toàn, vô tỳ tích là Đức Ki-tô” (1Pr 1,18-19). Quả vậy, nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được tái sinh trong sự sống mới của Đức Ki-tô, chúng ta được ơn cao trọng vượt khả năng cũng như sức tưởng tượng của con người, đó là được làm con Thiên Chúa. Một khi phẩm giá của bạn được nên cao trọng trong Chúa như thế, bạn cũng hãy sống sao cho xứng với hồng ân mà bạn nhận được trong Chúa Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một nết xấu để sống xứng đáng hơn với ơn cao trọng là được làm con cái Chúa.m,n

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, qua biến cố nhập thể, Chúa đã làm cho con biết bao điều cao cả. Xin cho con biết biến cuộc đời trở nên lời ca tụng Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ của Chúa. Amen.

Khách truy cập

Hôm nay:10495
Hôm qua:19889
Tuần này:67166
Tháng này145241
Số Lượt Truy Cập:36837262
Số khách đang Online 562