20/12 Thái độ sẵn sàng của Maria

20/12/2021 – THỨ HAI TUẦN 4 MV

Lc 1,26-38

THÁI ĐỘ SẴN SÀNG CỦA MA-RI-A

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Ma-ri-a không gật đầu bừa. Cô đã bối rối và chất vấn, được thuyết phục trước khi nói lên lời Xin Vâng ấy. Nhưng Ma-ri-a đã được thuyết phục bởi chứng lý gì? Không phải vì nghe tin bà chị Ê-li-sa-bét đã có thai (người chị ấy tuy tuổi già nhưng ít ra cũng có việc vợ chồng!). Ma-ri-a xin vâng vì tin rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Thì ra, lời chất vấn trên kia – “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào” – chẳng hề có ý nghĩa chất vấn chút nào cả. Đó chỉ như chút ‘đủng đỉnh làm bộ’ thường thấy nơi các cô gái mà thôi. Bởi chất vấn là để đòi giải thích, để hiểu rồi mới chấp nhận – còn ở đây, rốt cục Ma-ri-a chấp nhận mà chẳng hiểu gì, chẳng hiểu bằng cách nào mình sẽ thụ thai, sinh con trai… Rồi sau này, suốt nhiều chục năm, cho đến tận lúc đứng dưới chân thập giá, Ma-ri-a vẫn chẳng hiểu bằng cách nào mà Giê-su “sẽ nên cao cả, sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao, sẽ được Thiên Chúa ban cho ngai vàng Đa-vít, sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời…” Điều duy nhất mà Ma-ri-a hiểu, đó là hiểu rằng mình là nữ tỳ của Chúa, Đấng có thể làm được mọi sự.

Mời Bạn: Lắng nghe hai tiếng Xin Vâng của Đức Ma-ri-a, và bắt chước Mẹ, bạn buông mọi khí giới chống chế của mình xuống, đón nhận ý Chúa và thực thi lời Ngài. Mời bạn xét mình: Lâu nay, bạn cảm nhận Chúa mời gọi mình điều gì và mình còn chống chế, chưa đáp trả? Có gì trở ngại để bạn bắt đầu đáp trả từ hôm nay không ?

Sống Lời Chúa: Bắt chước Mẹ, suy niệm Lời Chúa để nhận ra ý Ngài.

Cầu nguyện: Mẹ Ma-ri-a ơi. Xin Mẹ dạy con hai tiếng “xin vâng” như Mẹ.

Khách truy cập

Hôm nay:8792
Hôm qua:18336
Tuần này:27128
Tháng này155590
Số Lượt Truy Cập:37451784
Số khách đang Online 579